OT-OP-VAC21-020 - praktijklector/lector Onderzoek(st)er lerarenopleider project SchoolTaalVaardig – 25%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Onderwijs en Training
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – bepaalde duur)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
25%
Duur:
M.i.v. 16-09-2021 of aansluitend 
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Je maakt deel uit van de onderzoeksgroep van het departement Onderwijs en Training.

Je ontwikkelt en onderhoudt in team een blended nascholingstraject voor leerkrachten en het bijhorende onderwijskundige en praktijkgerichte wetenschappelijk onderzoek.

Het onderzoeksthema waarop jij zal werken gaat over schooltaal in de niet-taalvakken van het lager en secundair onderwijs.

Je vindt meer informatie op www.ap.be/project/schooltaalvaardig.

Als praktijklector/lector Onderzoek(st)er lerarenopleider project SchoolTaalVaardig sta je in dit project, samen met de andere medewerkers, voornamelijk in voor:

- De ontwikkeling en eventuele bijsturing van een blended nascholingstraject voor leerkrachten;

- De coaching van de leerkrachten die deelnemen aan het nascholingstraject;

- Onderzoek naar de effecten van het nascholingstraject;

- Contacten met de deelnemende leerkrachten opvolgen en onderhouden.

Profiel

Je kan zelfstandig en in team onderzoeks- en valorisatietaken uitvoeren.

Je kan de verkregen data correct interpreteren en rapporteren. Vervolgens kan je de onderzoeksresultaten gebruiken om de nascholing te verbeteren.

Als onderzoeker ben je vertrouwd met basis kwantitatief en kwalitatief onderzoek, bij voorkeur ook met ontwerpgericht onderzoek.

Vaardigheden in web development in functie van het ontwikkelen van een online platform of professionaliseringsinitiatieven zijn een meerwaarde.

Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Je kan resultaten toelichten aan verschillende doelgroepen, je hebt een vlotte pen en kan wetenschappelijk rapporteren.

Je bent analytisch ingesteld en werkt nauwkeurig. Je bent bereid om jouw competenties te ontwikkelen en bij te leren waar dat nodig is.

Je hebt een positieve, oplossingsgerichte, ondernemende klantgerichte houding.

Je beschikt over een grote verantwoordelijkheidszin en houdt van stiptheid.

Toelatingsvoorwaarden

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, bij voorkeur onderwijswetenschappen, pedagogische wetenschappen, talen of onderwijskunde, kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, bij voorkeur onderwijswetenschappen, pedagogische wetenschappen, talen of onderwijskunde, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je bent in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt bij voorkeur minimum 3 jaar ervaring in het onderwijs.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (niet verlengbaar) ambt voor 25% m.i.v. 16-09-2021 of aansluitend tot en met 15-09-2022.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2021 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Plaats van tewerkstelling

Campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Departementaal (algemeen)

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Ardies Jan (jan.ardies@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2021

Datum interview: vanaf 30-08-2021

Indiensttreding: 16-09-2021 of aansluitend