GW-OP-VAC21-050 - praktijklector/lector Ergotherapie in de fysieke revalidatie – 80%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Gezondheid en Welzijn
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80% (Eventueel opdeelbaar in 2 x 40%)
Duur:
M.i.v. 20-09-2021 of aansluitend.
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Als praktijklector/lector Ergotherapie in de fysieke revalidatie zorg je voornamelijk voor:

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges zoals Stage 1; Stage 2; Stage 3; Stage 4; Eindwerk;

- het ondersteunen en begeleiden van bachelorproef en projectwerk;

- het begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- de evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);

- het verzorgen van infoactiviteiten.

Profiel

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 3 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. En je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.

Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.

Toelatingsvoorwaarden

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, bij voorkeur in studiegebied gezondheid, welzijn of onderwijs, kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, bij voorkeur bachelor ergotherapie of gelijkgesteld, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 80% (Eventueel opdeelbaar in 2 x 40%) m.i.v. 20-09-2021 of aansluitend tot en met 12-12-2021 of bij terugkeer van de titularis.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2021 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Plaats van tewerkstelling

Campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Opleiding Ergotherapie ( Dagonderwijs)

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Winderickx Godelieve (godelieve.winderickx@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2021

Datum interview: vanaf 25-08-2021

Indiensttreding: 20-09-2021 of aansluitend