OT-ATP-VAC21-007 - Medewerker studentenadministratie – 50%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Onderwijs en Training
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 01-09-2021 of aansluitend t.e.m. 31-12-2021
Details

Taakomschrijving

Je ondersteunt de dienst studentenadministratie door het autonoom uitvoeren van administratieve en inhoudelijke activiteiten, rekening houdende met geldende afspraken, deadlines, procedures en/of wetgeving. Je draagt zo bij aan de vlotte en operationele werking van de processen en kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening van de dienst studentenadministratie. Je vormt een kritisch oordeel over de beschikbare informatie, bedoeld voor zowel internen als externen.

Je staat onder andere in voor:

- het verwerken van het geheel aan samenhangende administratieve taken die betrekking hebben op het inschrijvingsproces van studenten, studentendossiers en opleidingsprogramma's, rekening houdend met en in toepassing van geldende afspraken, deadlines, procedures en/of wet- en regelgeving.

voorbeeldtaken: het inschrijven van studenten, verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van de nodige informatie over en de administratieve input van opleidingsprogramma's

- het oplossen en opvolgen van studentendossiers in verband met de te behandelen dossiers, teneinde een optimale dienstverlening aan te bieden.

voorbeeldtaken: opvolgen van studentendossiers (ondertekeningen contracten, studiegelden, …), verantwoordelijk zijn voor administratieve opvolging van de toelatingscommissie, signaleren en bespreken van complexe dossiers met de leidinggevende, verzorgen van de communicatie met interne en externe belanghebbenden.

- het geven van informatie aan en beantwoorden van vragen van belanghebbenden, teneinde deze te begeleiden en te informeren. 

voorbeeldtaken: Opzoeken van wet- en regelgeving binnen de studentenadministratie en toelichting hierover geven aan (kandidaat-)studenten en collega’s docenten. Opvragen en bezorgen van documenten en gegevens aan (kandidaat-)studenten en collega’s docenten. 

- het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen studentenadministratie zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving. 

voorbeeldtaken: Uitwisselen van ervaring en kennis met collega's. Deelnemen aan interne en externe opleidingen. Lezen van vakliteratuur; opvolgen van wet- en regelgeving binnen de studentenadministratie.

Profiel

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. 

Je bent een enthousiaste medewerker. 

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners. 

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Je bent bereid om zowel overdag als 's avonds te werken. Je bent bereid om op andere vestigingsplaatsen te werken.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur in een administratieve richting .

Je hebt bij voorkeur minimum 5 jaar ervaring binnen een administratieve functie.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 50% m.i.v. 01-09-2021 of aansluitend tot en met 31-12-2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en  binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen  de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11), salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. 

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 20-06-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Plaats van tewerkstelling

Campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Departementaal (algemeen)

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Dierck Ilse (ilse.dierck@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/06/2021

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 05-07-2021

Indiensttreding: 01-09-2021 of aansluitend