WT-OP-VAC21-033 - praktijklector/lector Motion Design en Onderzoek - 30%
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
30%
Duur:
m.i.v. 20-09-2021 of aansluitend tot en met 18-09-2022
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Als praktijklector/lector Motion Design en Onderzoek zorg je voornamelijk voor: 

- visualisatie van 360° video en VR/AR-projecten voor externe partners; 

- verantwoordelijke voor opnames in en begeleiding van gebruik van de Greenkey studio (50 m2) met professionele belichting en aansturing via DMX-controller;

- onderzoeksprojecten initiëren of uitwerken;

- begeleiding en dienstverlening aan bedrijven.

Voor het gloednieuw ingerichte Immersive Lab (AP Hogeschool Antwerpen) zijn we op zoek naar een motion designer, een veelzijdige beelddenker met passie voor video én immersieve media (360°-video, VR, AR en/of MR). Het gaat om een onderzoeksopdracht voor het Merging Realities project, waarbij je het visueel ontwerp/motion gaat creëren van VR- en AR-projecten voor overheden en non-profitorganisaties. 

Je komt terecht in een gepassioneerd en ambitieus interdisciplinair onderzoeksteam van het Immersive Lab en werkt nauw samen met een Unity developer, een creatief team, onderzoeksgerichte profielen en externe partners.

Profiel

Je hebt kennis van Photoshop, After Effects en Premiere, alsook Cinema4D of Blender. 

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Je hebt gevoel voor stilering/storytelling en denkt klant/oplossingsgericht. 

Je denkt actief mee in de vertaalslag van concept naar realisatie. 

Je bent bekwaam in de préproductie (scenarioschrijven, storyboarding), productie (beeld- en geluidsopnames) en postproductie (montage, compositing, motion tracking, VFX) van video (en 360°-video – of bereid je hierin snel in te werken). 

Je hebt ervaring met compositing voor video en VR/AR/MR in een Greenkey-omgeving. 

Je kan 2D- en 3D-bestanden (zoals animatie, live-action, found footage) combineren tot één coherent, visueel interessant geheel. 

Je beschikt over ontwerp- en animatieskills. 

 

Toelatingsvoorwaarden

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, bij voorkeur in Audiovisuele media, Grafische en Digitale Media, Interaction design, kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, bij voorkeur in Audiovisuele media, Grafische en Digitale Media, Interaction design, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld. 

Je hebt (bij voorkeur) 5 jaar ervaring met video en/of immersieve media, aantoonbaar met online portfolio (vermeld ook url naar Vimeo of YouTube kanaal).

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 20% m.i.v. 20-09-2021 of aansluitend tot en met 18-09-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en  binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen  de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 10% m.i.v. 20-09-2021 of aansluitend tot en met 18-09-2022 of bij terugkeer van de titularis.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. 

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. 

 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 20-06-2021 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online)  selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Plaats van tewerkstelling 


campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen

Opleiding Grafische en Digitale Media

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Van Aken Silvia (silvia.vanaken@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/06/2021

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 24/06/2021

Indiensttreding: 20/09/2021 of aansluitend