PER-ATP-vac21-006 - HR Controller - 100%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Personeel
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-09-2021 of aansluitend t.e.m. 31-12-2021 
Details

Taakomschrijving

Als HR controller binnen Directie Personeel neem je een sleutelrol op in het proces van personeelsbegroting. Het optimaliseren van het begrotingsproces en de opvolging is één van de belangrijke onderdelen van je takenpakket. Daarnaast adviseer je de directie bij verschillende beleidsbeslissingen. Je formuleert conclusies, detecteert opportuniteiten en risico’s en biedt ondersteuning in het uitwerken van toekomstgerichte actieplannen. Je stemt je adviezen af binnen het team en draagt er zorg voor dat je advies getoetst is aan de gestelde kaders en wetgeving. Je weet op een gestructureerde en onderbouwde manier je mening te formuleren en beschikt over de nodige overtuigingskracht om draagvlak te creëren voor je idee.

Je staat onder andere in voor:

• Je staat in voor het goede verloop van de personeelsbegroting. Je beheert het volledige begrotingsproces van de technische voorbereidingen, tot de effectieve opmaak en rapportering. Je werkt hierbij nauw samen met directie financiën en de verschillende managementteams en stuurt bij wanneer nodig.

• Je analyseert de begrotingsopmaak & zijn realisaties en formuleert voorstellen tot optimalisatie. In nauwe samenwerking met het management en de collega’s binnen het team, werk je deze voorstellen verder uit en sta je in voor de implementatie.

• Je stelt HR gerelateerde en financiële rapporteringen op en maakt een analyse van deze cijfers. (o.a. loonopvolging, kwartaal en- jaarverslag, loonkloofanalyse, …). Deze rapporteringen worden opgemaakt zowel voor de interne beslissingsorganen als de overheid.

• Je slaagt er in om complexe data en rapporten op een eenvoudige en transparante manier te vertalen naar de interne gebruiker. Je stelt de nodige tools ter beschikking aan het management.

• Naast de opvolging en optimalisatie van de personeelsbegroting, werk je projecten uit die voortvloeien uit genomen beleidsbeslissingen. Je staat in voor de uitwerking, implementatie en opvolging van A tot Z.

Profiel

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring.

• Je hebt affiniteit met HR.

• Je hebt bij voorkeur ervaring met de opmaak van (personeels-)begroting.

• Je kan analytisch denken en problemen vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

• Je werkt oplossingsgericht, proactief en hebt oog voor detail.

• Excel kent geen geheimen voor jou.

• Ervaring met het gebruik en het maken van rapporteringen op basis van een (personeel)databank is een meerwaarde. 

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in een economische richting.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-09-2021 of aansluitend tot en met 31-12-2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. 

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen 

Wijze van solliciteren

Tot en met 27-06-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Liégeois Lynn (lynn.liegeois@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 27/06/2021

Datum interview: vanaf 01/07/2021

Indiensttreding: 01/09/2021 of aansluitend