OND-ATP-vac21-006 - Medewerker International Office - 80%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Directie Onderwijs en Onderzoek
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80%
Duur:
m.i.v. 20-09-2021 of aansluitend t.e.m. 31-12-2021 
Details

Taakomschrijving

Binnen het AP International Office ondersteun je al onze opleidingen bij de realisatie van internationaliseringactiviteiten, meer bepaald bij de organisatie van internationale mobiliteiten van het AP personeel en het tot stand brengen en onderhouden van samenwerkingsakkoorden met partnerinstellingen. Je houdt hierbij rekening met het overkoepelende interne internationaliseringsbeleid, het Vlaamse beleid en regelgeving om zo bij te dragen tot een kwaliteitsvolle invulling van internationalisering binnen alle opleidingen.

Je staat onder andere in voor:

• de praktische organisatie en nodige administratie horend bij alle vormen van personeelsmobiliteit naar het buitenland: congressen, studiereizen, internationale projecten, meetings, international staff weeks, lesopdrachten, opleidingen... En dit via het digitale platform Mobility Online.

• een vlotte communicatie met het reisbureau voor alle praktische afspraken.

• het opvolgen van de administratie omtrent het vernieuwen van de samenwerkingsakkoorden met partnerinstellingen in het kader van de nieuwe Erasmus akkoorden voor ’21-’27 en dit via het digitale platform Mobility Online.

• de praktische organisatie en administratieve taken omtrent de organisatie en opvolging van internationale studentenmobiliteit binnen het Erasmus programma “Stage na afstuderen”.

• het geven van toelichting aan studenten, collega's en externe partners over o.a. wet- en regelgeving en interne procedures. Je vraagt, maakt en bezorgt hiervoor de nodige documentatie. Je werkt ook mee aan de jaarverslaggeving en alle rapportering rond internationalisering.

• de optimalisatie van gebruikte ICT-platformen en databanken.

• het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen internationalisering, meer bepaald binnen het (hoger)onderwijs. Je doet dit zowel op inhoudelijk vlak, als op het vlak van regelgeving door ervaringen uit te wisselen met collega's, deel te nemen aan interne en externe opleidingen, vakliteratuur te lezen en de wetgeving op de voet te volgen.

Profiel

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

• Je spreekt en schrijft vloeiend Engels

• Je hebt affiniteit met het thema "Internationalisering" binnen het hoger onderwijs.

• Je werkt vlot in MS Office.

• Je werkt nauwkeurig, planmatig en klantgericht

• dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

• Je kan zowel in team als zelfstandig werken en gaat regelmatig in overleg met je collega’s binnen en buiten de directie. 

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma. 

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 80% m.i.v. 20-09- 2021 of aansluitend tot en met 31-12-2021 of bij terugkeer van de titularis.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11), salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. 

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen

Wijze van solliciteren

Tot en met 20-06-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Severens Els (els.severens@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/06/2021

Datum interview: vanaf 24/06/2021

Indiensttreding: 20/09/2021 of aansluitend