ADI-ATP-vac21-004 - Diversiteitscoördinator - 100%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Diensten Algemeen Directeur
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 16-08-2021 of aansluitend t.e.m. 31-12-2021
Details

Taakomschrijving

Als diversiteitscoördinator zorg je er mee voor dat de hogeschool zich in haar decretale taken maar eveneens in haar interne bedrijfsvoering laat leiden door deze grondhouding en haar strategie realiseert. Onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur druk je mee je stempel op een maatschappelijk relevant beleid dat het verschil maakt voor meer dan 15.000 studenten. De AP hogeschool heeft stevige ambities. Diversiteit en inclusie zijn daarbij het leidmotief in de wijze waarop onze hogeschool binnen haar specifieke grootstedelijke context invulling geeft aan haar onderwijsaanbod, haar pedagogische activiteiten en de activiteiten die ze ontwikkelt om de drempels voor, tijdens en na de studieloopbaan voor onze studenten te verlagen. AP schept een open en dynamische omgeving waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen vanzelfsprekend zijn. Als diversiteitscoördinator zorg je er mee voor dat de hogeschool zich in haar decretale taken maar eveneens in haar interne bedrijfsvoering laat leiden door deze grondhouding en haar strategie realiseert.

Je gaat aan de slag met het uitwerken en realiseren van een duurzaam diversiteitsbeleid en staat mee aan de wieg van het vormgeven van een ‘sustainability hub’ binnen de hogeschool.

Als diversiteitscoordinator adviseer je het management bij zijn besluitvorming rond dit expertisedomein en het toepassen van het diversiteitsbeleid en handelingskader bij de vormgeving van de kerntaken, de ondersteuning aan studenten en de bedrijfsvoering.

Je volgt de evoluties en ontwikkelingen binnen het thema (super)diversiteit, zowel inhoudelijk als op vlak van regelgeving op en vertaalt (externe) beleidslijnen naar toepassingen binnen het AP- diversiteitskader.

Je staat in voor het implementeren, doorontwikkelen en evalueren van het diversiteitsbeleid en handelingskader. Je werkt daarvoor samen met een expertengroep van diversiteitsmedewerkers binnen de hogeschool en bouwt zo een intern expertisecentrum en -netwerk uit. Door het delen van aanwezige deskundigheid, ervaringen en good practices breng je elk aspect van superdiversiteit binnen in de hogeschool. Je slaat hierbij bruggen tussen de diverse opleidingen, departementen en algemene diensten.

Je zet concrete interne doelstellingen rond diversiteit uit. Je ontwikkelt en realiseert ambitieuze acties en innovatieve projecten om de daad bij het woord te zetten en ervoor te zorgen dat we onze ambities inzake diversiteit en inclusie realiseren.

Je ondersteunt het culturaliseringstraject binnen elke geleding van de hogeschool. Je geeft advies, vorming en informatie met betrekking tot (super)diversiteit; Jij bent dé persoon waar studenten en medewerkers kunnen bij aankloppen voor ondersteuning bij de behandeling van diversiteitsvragen, de uitwisseling van goede praktijken en het inbedden van het diversiteitsbeleid in de pedagogische activiteiten en het ondersteuningsaanbod.

Tot slot stel je beleidsrapporten voor intern en extern gebruik op en ben je verantwoordelijk voor de actualisatie van de interne krijtlijnen van het diversiteitsbeleid in lijn met de wet- en regelgeving of de beleidslijnen van de hogeschool.

Profiel

•  Bijkomend certificaat of diploma inzake diversiteitsmanagement, diversiteits- en genderstudies, antropologie, interculturele communicatie, …

• Je herkent jezelf in de missie en visie van de AP Hogeschool, meer specifiek ook inzake diversiteit en inclusie.

• Je bent analytisch en kritisch.

• Je bent een gedreven professional. Je staat voor een inclusieve benadering en de breedst mogelijke invulling van superdiversiteit. Je bent ondernemend, spot proactief opportuniteiten en werkt oplossingsgericht.

• Je bent een innovator. Het schrikt je niet af om tegen heilige huisjes te schoppen.

• Je bent planmatig; coördineren en organiseren maar ook resultaatsgericht werken zit in je bloed.

• Je bent adviserend en klantgericht; je geeft gericht advies aan het management, medewerkers en studenten. Je ondersteunt anderen waar nodig.

• Je bent een communicatieve teamspeler en hecht veel belang aan participatief werken; je bent een stevige gesprekspartner en stemt voortdurend af met alle belanghebbenden in de organisatie. Je communiceert op een open en heldere manier en bent een echte teamspeler die ideeën en opvattingen deelt met anderen en hen ertoe uitnodigt hetzelfde te doen.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting.

• Je beschikt over minimum 3 jaar aantoonbare ervaring met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van een vernieuwend diversiteitsbeleid in een grootstedelijke context, waarbij inclusie centraal staan. 

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 16-08-2021 of aansluitend tot en met 31-12-2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. 

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen 

Wijze van solliciteren

Tot en met 20-06-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Geeraerts Liene (liene.geeraerts@ap.be). De tekst rond de visie van AP, kan je eveneens opvragen bij Liene Geeraerts.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/06/2021

Datum interview: vanaf 24/06/2021

Indiensttreding: 16/08/2021 of aansluitend