GW-ATP-vac21-15 - Financieel medewerker - 100%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Gezondheid en Welzijn
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 15 juni 2021 of aansluitend t.e.m. 31 december 2021
Details

Taakomschrijving

Je ondersteunt het departement Gezondheid en Welzijn (GW) door bestellingen, financiële administratie en inhoudelijke en administratieve taken m.b.t. de organisatie van het departement uit te voeren. Je houdt hierbij rekening met geldende afspraken, deadlines, procedures en wetgeving, om zo bij te dragen aan de vlotte en operationele werking van de financiële processen en een kwaliteitsvolle dienstverlening van het departement GW.

Je staat onder andere in voor:

het verwerken van de bestellingen en financiële administratie van GW. Je doet bestellingen via Procure volgens de aankoopprocedure van AP Hogeschool, volgt de bestellingen op, bent verantwoordelijk voor het stockbeheer en beheert de inventaris van het departement.

de opvolging van budgetten en investeringen, onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd Administratie en Organisatie. Als departementaal budgetbeheerder volg je het volledige budgettaire proces op: de opmaak van de departementale begroting en de budgetcontrole. Je rapporteert over de aanwending van de budgetten op regelmatige tijdstippen aan het departementshoofd, het diensthoofd en de opleidingshoofden, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd. Je volgt ook raam- en onderhoudscontracten op en leeft deze na.

overleg met alle betrokkenen en communiceert met de directie Financiën (dienst Boekhouding en dienst Financieel beleid) en de directie Patrimonium & Faciliteiten (dienst Aankoop).

het meewerken aan de optimalisatie van ICT-platformen (Procure), om zo de administratieve werklast te verlichten en de kwaliteit te verhogen.

het initiëren, stimuleren en uitdragen van kwaliteitsvol denken en handelen. Je volgt ook de evoluties en ontwikkelingen binnen de financiële administratie en besteladministratie, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving.

Profiel

Een grondige kennis van MS Office is vereist.

Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig, nauwgezet en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden

Je bezit een graduaat (min. 1080 lesuren of 120 SP) met relevante ervaring of een bachelordiploma, bij voorkeur in een wiskundige of economische richting.

Je hebt bij voorkeur 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 15 juni 2021 of aansluitend tot en met 31 december 2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11) en salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 23 mei 2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Plaats van tewerkstelling

campus Spoor Noord – Noorderplaats

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Inge Lambrechts, diensthoofd Administratie en Organisatie, inge.lambrechts@ap.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/05/2021

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 26/05/2021

Indiensttreding: 15/06/2021 of aansluitend