PAT-ATP-vac21-09 - IT Technology manager - 100%
Betrekking
Functie:
Coördinator
Departement:
Directie Patrimonium
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
zo snel mogelijk t.e.m. 31 december 2021 (mogelijke verlening). 

Deze vacature sluit af zodra er een geschikte kandidaat werd gevonden. We volgen de sollicitaties nauw op en contacteren kandidaten zo snel mogelijk na hun sollicitatie voor de verdere selectieprocedure. 
Details

Taakomschrijving

AP Hogeschool wil verder digitaliseren en processen optimaliseren. Jij leidt en coördineert, onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd ICT, en in samenspraak met de business application manager de implementatie van de technische componenten van de digitaliseringsstrategie. Je stimuleert een transformatie binnen de hogeschool en bouwt digitale mogelijkheden om innovatieve businessmodellen en -processen te bekomen. Samen met ICT-collega’s en externe partners ontwerp en implementeer je performante technische oplossingen. Als IT Technology manager bewaak jij de ontwikkeling van nieuwe technologie en ben je de trekker op vlak van ‘infrastructure by design’ en ‘platform by design’. Je bepaalt Operational Level Objectives (OLO's) voor deze technische oplossingen en onderneemt actie wanneer die niet gehaald worden. Buiten projectmanager en technisch expert ben je ook een ‘people manager’ voor het team van 8 mensen. Je houdt overzicht over de lopende projecten van het team, staat hen bij met raad en daad, deelt je expertise, organiseert regelmatig overleg en adviseert het diensthoofd ICT bij functioneringsgesprekken.

• Je ontwerpt de digitale strategie door collega’s te adviseren en bij te staan in de ‘digital by design’-benadering. Om deze strategie door te voeren, neem je AP mee in een culturele verandering en toon je de voordelen van een digitale transformatie. Zowel het management als alle andere lagen van de hogeschool krijg je mee in dit verhaal.

• Samen met het diensthoofd ICT volg je het budget op voor projecten en formuleer je budgetplannen, zodat de vooropgestelde doelen bereikt worden en er voldoende middelen zijn voor de uitvoering.

• Je gaat uit van het principe van ‘security by design’.

• Je analyseert en stelt oplossingen voor om een continue verbetering van de productiviteit te behalen in overeenstemming met de noden van de hogeschool.

• Je ontwerpt en implementeert de architectuur van technische oplossingen, waarbij je het overzicht van de ontwikkeling houdt en waakt over de correcte integratie van alle technische componenten.

Profiel

• Technische componenten als Citrix, Netapp, FortiNet, Azure, Windows, Linux, McAfee, AD, Power BI, Drupal, SCCM zijn je niet vreemd. Platformen als Office365 en AWS evenmin.

• Je hebt bij voorkeur ervaring met change management.

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en Engels en bent communicatief sterk, zowel schriftelijk (mails, beleidsnota’s) als mondeling (t.a.v. verschillende partijen, al dan niet IT-vaardig of lid van het management).

• Je hebt een sterk analyserend en synthetiserend vermogen.

• Je hebt ervaring met het aansturen van een team (5 tot 10 mensen).

Toelatingsvoorwaarden

• Je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur in een IT-richting.

• Je hebt ervaring met projectmanagement. Een duidelijk projectplan, werken binnen een (soms gelimiteerd) budget en deadlines op korte termijn zijn jou dus niet vreemd.

• Je begeleidde al de technische onderbouw van een digitaal transformatieproces binnen een organisatie waarbij je kan terugvallen op een stevige technische kennis en kunde.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. de eerst mogelijke datum tot en met 31 december 2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 7.1 (barema 588 - A22) en salarisschaal 7.2 (barema 589 - A31) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel- hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten (NBE).

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie- interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Edwin D’Hondt (edwin.dhondt@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 1/01/2999

Datum interview: zo snel mogelijk na je sollicitatie

Indiensttreding: zo snel mogelijk