PER-ATP-vac21-02 - HR consultant recruitment - 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Directie Personeel
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 3 mei 2021 of aansluitend t.e.m. 31 december 2021. 
Details

Taakomschrijving

Je maakt deel uit van directie Personeel binnen de AP Hogeschool. Onder leiding van het diensthoofd Personeel ben je samen met het team Personeel verantwoordelijk voor de instroom, screening en selectie van kwalitatieve kandidaten. Je bent het spilfiguur voor het vlotte verloop van de input, verwerking, opvolging en afsluit aangaande rekrutering en selectie voor een divisie. Je inwerken in het onderwijs-werkveld en haar complexe omgeving zie je als een uitdaging.

Je kerntaken:

• Opstellen vacatures i.s.m. de business en verwerking kandidaturen

• Publiceren van vacatures, en het onderhouden en updaten van jobsites

• Het proactief anticiperen en up-to-date blijven van de arbeidsmarkt, en het uitvoeren van searchacties

• Bijwonen van sollicitatiegesprekken

• Organiseren van assessments: klaarzetten van kandidaten in de tool, testbatterijen samenstellen, etc.

• Opstellen of inputten van selectieverslagen

• Communicatie met de kandidaten (uitnodigen voor de selectie, feedback geven, …)

Je bent het spilfiguur binnen directie personeel voor:

• het oplossen en opvolgen van de toegewezen opdrachten binnen rekrutering en selectie.

• het mee ontwikkelen en actualiseren van processen, procedures, documenten en richtlijnen m.b.t. rekrutering en selectie.

• rekrutering en selectie met specialisatie: kader, middenkader en administratief en technisch personeel (ATP).

• outplacement: het bijstaan van ontslagen werknemers in de zoektocht naar een nieuwe job.

• de technische ondersteuning voor de gebruikte tools zoals bv. het workflowmanagmentsysteem Sharepoint, vacaturewebsite (SES) en de VDAB-website.

• het fungeren als aanspreekpunt en het geven van informatie aan de personeelsleden, de leidinggevenden binnen de hogeschool en andere betrokken m.b.t. rekrutering en selectie.

Profiel• Je bent discreet, communicatief en klantgericht.

• Je bent administratief onderlegd, je werkt uiterst nauwkeurig en hebt oog voor detail.

• Verder kan je vlot overweg met MS-Office toepassingen: Excel, Word, PowerPoint en je vind je weg in een personeelsdatabank.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring of een masterdiploma, bij voorkeur in psychologische of sociale wetenschappen.

• Je hebt bij voorkeur ervaring met rekrutering en selectie en je bent sterk geïnteresseerd in of hebt ervaring met rekrutering en selectie in een overheidsinstelling.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 3 mei 2021 of aansluitend tot en met 31 december 2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 25 april 2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Anke Nadai, diensthoofd Personeel (0499/19.55.35 - anke.nadai@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 25/04/2021

Datum interview: 28/04/2021

Indiensttreding: 3/05/2021 of aansluitend