PAT-ATP-vac21-07 - ICT helpdeskmedewerker - 100%
Betrekking
Functie:
Administratief medewerker
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Secundair onderwijs
Volume:
100%
Duur:
zo snel mogelijk te starten, t.e.m. 31 december 2021 (met mogelijke verlenging). 

De vacature sluit af zodra de geschikte kandidaat werd gevonden. We volgen de sollicitaties nauw op en contacteren kandidaten zo snel mogelijk na hun sollicitatie voor de verdere selectieprocedure. 
Details

Taakomschrijving

Onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd ICT en de administratief teamcoördinator Helpdesk voer je technisch ondersteunende en logistieke ICT-helpdeskactiviteiten uit. Je draagt zo bij aan een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening van de ICT-helpdesk aan studenten en personeel van de hogeschool.

Je staat onder andere in voor:

• uiteenlopende servicedesk-taken om te zorgen voor een efficiënte werking van de ICT-omgeving binnen de hogeschool. Dat doe je o.a. door support te geven aan de studenten en het personeel bij het gebruik van pc's, laptops, printers, beamers en micro’s. Je installeert op een geautomatiseerde manier software en operating systems op pc's en plaatst ICT-infrastructuur voor de eindgebruikers. Je staat ook in voor het technisch onderhoud van de toestellen.

• het fungeren als aanspreekpunt m.b.t. ICT. Je ontvangt de vragen van gebruikers, beheert het ticketsysteem (OTRS) van de helpdesk en communiceert klantgericht en tijdig oplossingen voor problemen en vragen. Je categoriseert die meldingen en rapporteert aan de coördinator Helpdesk.

• de bijhorende administratieve opvolging. Je inventariseert toestellen, vult de inventaris aan en houdt deze up-to-date. Je schrijft ook interne handleidingen en procedures.

• het volgen van de evoluties binnen ICT, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van interne procedures.

Gezien de dienstverlenende aard van je functie, werk je niet standaard van 8u30 tot 16u30. Je hebt wel een vast uurrooster, maar je start- en einduur verschillen afhankelijk van de noden. Lessen beginnen op sommige campussen om 8u en op andere plaatsen duren ze tot 18u. Wegens avondlessen kan je werkdag ook lopen van 13u tot 21u. Je werkt in principe op de stadscampussen, maar af en toe kan je ook op de campus in Mechelen of Turnhout verwacht worden.

Profiel

Verwachte kennis:

• Je beschikt over uitgebreide ICT-vaardigheden, waaronder:

   o uitstekende kennis van Windows,

   o stevige praktijkervaring met Office-toepassingen,

   o goede kennis van pc-hardware,

   o ruime ervaring met beamers, audio en stemversterkingssystemen,

   o basiskennis van Mac en Linux,

   o enig begrip van grafische bestanden (types, resoluties, compressie) en software (Adobe CC).

• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en een prima geschreven en gesproken kennis van het Nederlands, zodat je steeds vlot en klantgericht kan communiceren met de gebruikers.

• Je hebt bij voorkeur een goede kennis van het Engels.

• Je hebt voeling met een onderwijsomgeving en beseft dat dat iets anders is dan een privébedrijf.

Toelatingsvoorwaarden

Vereist opleidingsniveau:

• secundair onderwijs met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring,

• of graduaatsdiploma (minstens 1080 lesuren),

• of bachelordiploma. Je hoeft als bachelor of gegradueerde geen specifieke ervaring te hebben, starters zijn welkom,

• bij voorkeur in een ICT-gerelateerde richting.

• attesten van ICT-gerelateerde bijscholingen, een opleiding klantvriendelijkheid, een certificaat BA4 of een getuigschrift 'werken op hoogte' zijn een meerwaarde.

Aanbod

Je wordt zo snel mogelijk aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 65% tot en met 31 december 2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Daarnaast word je zo snel mogelijk aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 35% tot en met 31 december 2021 (of terugkeer titularis).

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 3.1 (barema 578 - C12), 3.2 (barema 579 - C21) en 3.3 (barema 580 – C22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten (NBE).

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Jan Walgrave, teamcoördinator helpdesk (jan.walgraeve@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 1/01/2999

Datum interview: zo snel mogelijk na je sollicitatie

Indiensttreding: zo snel mogelijk