ADI-ATP-vac21-03 - Business procesmanager - 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Algemeen Directeur
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
zo snel mogelijk te starten, t.e.m. 31 december 2021 (met mogelijke verlenging). 
De vacature sluit af zodra de geschikte kandidaat werd gevonden. We volgen de sollicitaties nauw op en contacteren kandidaten zo snel mogelijk na hun sollicitatie voor de verdere selectieprocedure. 
Details

Taakomschrijving

De AP Hogeschool wil haar procesmanagement en organisatiebeheersing naar een hoger niveau tillen. Ben jij iemand die voortdurend processen wil optimaliseren? Kent procesmodellering geen geheimen voor jou? Voel jij je als een vis in het water in complexe omgevingen of organisaties? Dan is deze job mogelijks iets voor jou.

Als procesmanager help je, onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd Kwaliteit, Planning en Organisatie, mee de strategische doelstellingen van de hogeschool te realiseren. Samen zorgen jullie ervoor dat AP wendbaar is en flexibel kan reageren op de uitdagingen en verwachtingen die aan een moderne hogeschool gesteld worden. Je staat mee in voor een continue optimalisatie van onze processen en procedures. Zo draag je niet alleen bij aan een efficiënte bedrijfsvoering, maar ook aan een kwalitatieve dienstverlening – intern en extern.

Als business procesmanager:

• analyseer, beschrijf en documenteer je bedrijfsprocessen.

• hou je de procesdocumentatie up-to-date en beheer je het procesuniversum.

• ontwikkel je, op vraag van het diensthoofd KPO en de hogeschool, nodige methodologie en tools en zorg je voor de kennisopbouw en -deling op het gebied van procesmanagement binnen de hogeschool.

• detecteer je risico’s, knelpunten en/of mogelijkheden tot vereenvoudiging, geef je aan op welke manier er bijsturing mogelijk is en initieer je, na overleg met je leidinggevende, verbetervoorstellen.

Bij aanvang maak je deel uit van het kernteam dat de volgende jaren de implementatie van een nieuw organisatiemodel binnen de AP Hogeschool vormgeeft. Dit wil zeggen dat je als business procesmanager:

• proceseigenaars en projectleiders van de verschillende transitiewerkgroepen (volgens hogeschoolbrede richtlijnen en vraaggestuurd) begeleidt en ondersteunt om processen in kaart te brengen, te beschrijven en bij te sturen. Je leidt hen op om de procesmanagementmethodologie en de tools te gebruiken.

• waakt over de processen en bijhorende werkwijzen, procedures, en richtlijnen zodat ze in lijn met de strategie en visie van AP worden uitgewerkt. Je coördineert de werkzaamheden van de verschillende transitiewerkgroepen en stemt de activiteiten en resultaten op elkaar af.

• erop toeziet dat de processen vervolgens gestroomlijnd, geïmplementeerd en toegepast worden in de hele organisatie.

Kortom, collega’s zien jou als dé persoon waar je kan aankloppen met alle vragen over procesmanagement.

Profiel• Je hebt kennis van procesmethodologie. Als je opleidingen of certificaten hebt behaald, is dit een groot pluspunt.

• Je hebt kennis van KPI's en kengetallen.

• Je hebt kennis van procesmanagement software.

• Je weet in veranderingsprocessen om te gaan met weerstand en je zoekt constructief naar oplossingen.

Je beschikt over de volgende competenties:

analytisch en kritisch; vernieuwend en oplossingsgericht; Je spot proactief opportuniteiten en optimalisaties.

planmatig; plannen, coördineren en organiseren maar ook resultaatsgericht werken zit in je bloed.

adviserend en dienstverlenend; je geeft gericht advies aan het management, het diensthoofd Kwaliteit, Planning en Organisatie en interne belanghebbenden. Je ondersteunt anderen waar nodig.

communicatieve teamspeler; je bent een stevige gesprekspartner en stemt voortdurend af met alle stakeholders in de organisatie. Je communiceert op een open en heldere manier en bent een echte teamspeler die ideeën en opvattingen deelt met anderen en hen ertoe uitnodigt hetzelfde te doen. Je kan collega's overtuigen en motiveren om hun handelswijze bij te sturen en te optimaliseren.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een bachelordiploma met minstens 5 jaar relevante of gelijkwaardige ervaring, of een masterdiploma

• Je beschikt over minstens 2 jaar en liefst 5 jaar ervaring in een gelijkaardige rol.

• Je kan relevante werkervaring voorleggen op vlak van procesanalyse en lean.

Aanbod

Je wordt zo snel mogelijk aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% tot en met 31 december 2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 – B21), 5.2 (barema 584 – B22) en 5.3 (barema 594 – B31) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Liene Geeraerts, diensthoofd Kwaliteit, Planning en Organisatie (KPO) (0472/20.80.55 - liene.geeraerts@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 1/01/2999

Datum interview: zo snel mogelijk na je sollicitatie

Indiensttreding: zo snel mogelijk