FIN-ATP-vac21-02 - Diensthoofd financieel beleid - 100%
Betrekking
Functie:
Diensthoofd domein
Departement:
Directie Financiën
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
zo snel mogelijk t.e.m. 31 december 2021 (mogelijke verlenging). 

De vacature sluit af zodra de geschikte kandidaat werd gevonden. We volgen de sollicitaties nauw op en contacteren kandidaten zo snel mogelijk na hun sollicitatie voor de verdere selectieprocedure.
Details

Taakomschrijving

Als diensthoofd Financieel beleid sta je, onder verantwoordelijkheid van de directeur Financiën, in voor het uittekenen, ontwikkelen en opvolgen van het financieel beleid van de hogeschool. Hiervoor ontwikkel, organiseren en optimaliseer je de begrotings-en rapporteringsprocessen binnen de hogeschool, om de strategische doelstellingen van de directie Financiën en hogeschool te realiseren en dit in functie van een gezond financieel beleid.

Je bent samen met je team verantwoordelijk voor het opmaken van de (meerjaren)begroting, financiële rapportering en budgetbeheer of financial controlling. Je geeft operationeel en functioneel leiding aan de medewerkers binnen je dienst. Je werkt nauw samen met de directeur Financiën, de collega’s van de dienst Boekhouding, andere leidinggevenden binnen AP, collega’s binnen je eigen team en externe partners.

• Je tekent, onder leiding van de directeur Financiën, het beleid van de hogeschool uit inzake begroting en meerjarenbegroting en implementeert het.

• Je verzorgt de budgetopvolging en bent verantwoordelijk voor de financiële rapportering, zowel op kwartaal-, als jaarbasis en ad hoc rapporteringen.

• Je bent verantwoordelijk voor diverse financiële analyses en ramingen en zet hiervoor de nodige systemen op. Hierbij heb je bijzondere aandacht voor de controle van de werkingsenveloppe van de hogeschool en maak je simulaties voor de toekomst.

• Je volgt de financiële wetgeving op in het bijzonder voor hogescholen.

• Je werkt mee aan de voorbereiding van beleidstaken, in samenwerking met en onder leiding van de directeur Financiën.

• Je stuurt het team van medewerkers binnen de dienst Financieel beleid aan. Je coacht, coördineert en superviseert de werkzaamheden. Je begeleidt en motiveert hen dagelijks en draagt bij tot hun verdere professionele ontwikkeling.

• Je werkt voortdurend verder aan de klantgerichte dienstverlening binnen de hogeschool.

• Je maakt de verbinding tussen de dienst Financieel beleid en de departementen en Schools of Arts. Je adviseert en bent het eerste aanspreekpunt in complexe dossiers.

• Je verruimt je netwerk en expertise door actieve participatie aan interne en externe werkgroepen en vergaderingen.

Profiel

• Je kan analytisch denken, bent punctueel en werkt nauwkeurig, ook onder tijdsdruk.

• Je kunt zelfstandig werken, maar hebt er ook geen probleem mee om nauw in team te werken.

• Je kan abstraheren en het hier en nu overstijgen; je denkt in globale termen over waarden, systemen en processen zonder je te verliezen in details. Je beschikt over een zeer goed inzichtelijk en analytisch vermogen.

• Je bent in staat kosten en tijd realistisch in te schatten en doeltreffend te beheren. Je structureert projecten rond controlemomenten en kostenbeheersing. Je werkt oplossingsgericht bij het vormgeven van het algemene kader en de recurrente werking binnen de dienst Financieel beleid. Daarenboven kan je kwaliteitsprocessen uittekenen, opvolgen en beheersen.

• Je maakt een goede indruk op anderen, kan ideeën door anderen doen aanvaarden en hen aanzetten tot actie. Je beschikt hiervoor over uitstekende communicatieve en leidinggevende vaardigheden, en bent een echte 'people manager'.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in een financiële richting.

• Je hebt minimum 5 jaar aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en uitrollen van financieel beleid.

• Je hebt een sterke interesse in de financiële processen binnen een onderwijsinstelling.

• Je hebt ervaring met het aansturen van een team.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. de eerst mogelijke

datum tot en met 31 december 2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 7.1 (barema 588 - A22) en salarisschaal 7.2 (barema 589 - A31) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Plaats van tewerkstelling

campus LNI - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij Elke Smeets, directeur Financiën (elke.smeets@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 1/01/2999

Datum interview: online en zo snel mogelijk na je sollicitatie

Indiensttreding: zo snel mogelijk