PAT-ATP-vac21-04 - Data analist - 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
zo snel mogelijk t.e.m. 31 december 2021 (mogelijke verlening). 

Deze vacature sluit af zodra er een geschikte kandidaat werd gevonden. We volgen de sollicitaties nauw op en contacteren kandidaten zo snel mogelijk na hun sollicitatie voor de verdere selectieprocedure. 
Details

Taakomschrijving

Onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd ICT beheer en monitor je databasemanagementsystemen van AP Hogeschool. Je verzekert samen met de database administrator (DBA) het design, de consistentie, kwaliteit en veiligheid van de systemen. Als data master ontwerp, implementeer, monitor en onderhoud je datasets, zowel gestructureerd (databases) als ongestructureerd (big data). Je bewaakt de integriteit van gegevensopslag, werkt mee aan het beleid rond gegevensbescherming en ondersteunt collega’s in de presentatie van data-analyses.Jouw voornaamste taken zijn:• visualiseren van datasets op dashboards, volgens de businessnoden (KPI’s, marktaandeel, financiële data, beleidsmonitoring, ...).

• bepalen en toepassen van standaardmethoden en -tools voor het meten van en rapporteren over een uitgebreide set van relevante performance indicatoren (responstijd, beschikbaarheid, veiligheid en integriteit).

• monitoren en onderhouden van de huidige databasemanagementsystemen van AP, zowel op SQL- als MySQL-technologie. Je verzekert ook de integriteit en veiligheid van die systemen.

• voorzien van ondersteuning, advies en sturing m.b.t. het gebruik van datasets aan ICT- en businesscollega’s. Je adviseert collega’s ook over de gepaste data-analysemethode, zodat ze snel en op correcte wijze hun businessplan kunnen uittekenen en uitvoeren.

• proactief bewaken van de veiligheid en vertrouwelijkheid van data.

• verzekeren van de ondersteuning voor het data lifecycle management, inclusief het beheren en archiveren van data.

• handhaving van datakwaliteit en het nakomen van wettelijke standaarden (bv. GDPR).

Profiel

• Je hebt ervaring met het maken van datawarehouses, dashboards en visualisaties op verschillende platformen, zoals SAS, PowerBI en Grafana.

• Je bezit goede communicatieve skills en weet je communicatie aan te passen naargelang de doelgroep (ICT-collega’s, leidinggevenden, minder ICT-vaardige collega’s).

• Je bent een teamplayer en werkt service- en oplossingsgericht.

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Schrijven van zowel technische als beleidsmatige teksten heb je stevig in de vingers.

• Je bent flexibel en bereid om soms te schuiven in je agenda.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een bachelordiploma met minstens 5 jaar relevante ervaring of een masterdiploma, bij voorkeur in een ICT-richting.

• Je hebt minstens 5 jaar werkervaring met databasemanagement.

• Je schrijft query’s uit de losse pols, kan vlot overweg met REST- en API-calls, en verwerft snel inzicht in de structuur en het model van een database.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. de eerst mogelijke datum tot en met 31 december 2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) en salarisschaal 5.3 (barema 594 – B31) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via https://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Plaats van tewerkstelling

campus LNI - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heb je vragen over de selectieprocedure of over administratieve aspecten van de functie? Contacteer dan de directie Personeel (hrm@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 1/01/2999

Datum interview: online en zo snel mogelijk na je sollicitatie

Indiensttreding: zo snel mogelijk