PER-ATP-vac20-10 - Medewerker personeelsadministratie - 80%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Directie Personeel
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80%
Duur:
m.i.v. 4 januari 2021 of aansluitend t.e.m. 1 september 2021. 
Details

Taakomschrijving

Onder leiding van het diensthoofd en samen met de collega’s van het team sta je in voor een correcte, efficiënte loon- en personeelsadministratie van meer dan 1400 personeelsleden bij AP hogeschool, verdeeld over 4 departementen en 2 Schools of Arts. In samenwerking met de personeelsmedewerkers op de departementen, het departement Onderwijs, Informat en ACERTA sociaal secretariaat zorg je voor een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening.

Personeelsadministratie, dat is jouw ding. Jij rolt binnen op de dienst Personeel en verzorgt de loon- en personeelsadministratie tot in de puntjes. Dankzij jou worden alle salarissen, premies, vakantie- en ziektedagen correct geregistreerd, berekend en uit betaald. Hebben de werknemers een vraag over hun ouderschapsverlof of hun laatste loonbrief? Dan sta jij paraat om dit alles voor hen te verduidelijken. Je toont hierbij blijk van een flexibele ingesteldheid en staat zo mee garant voor de continuïteit van de verschillende maandelijkse loonafwerkingen en doorlopende personeelsadministratie.

Tot slot denk je mee na over de verbetering van interne processen en procedures. Hiervoor werk je nauw samen met teamleden en informeer je naar evoluties binnen de sociaaljuridische wetgeving.

Profiel

• Kennis van personeelsadministratie, loonsverwerking, sociale en fiscale wetgeving is een pluspunt.

• Je kan vlot overweg met MS-Office toepassingen waaronder Excel en Word.

Toelatingsvoorwaarden

Je bezit een bachelordiploma.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 80% m.i.v. 4 januari 2021 of aansluitend tot en met 1september 2021 (of terugkeer titularis).

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11) en salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op gr ond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 6 december 2020 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Anke Nadai, diensthoofd Personeel (anke.nadai@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 6/12/2020

Datum interview: vanaf 9/12/2020

Indiensttreding: 1/09/2021 of aansluitend