PAT-ATP-vac20-12 - Stafmedewerker gebouwen - 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 16 december 2020 of aansluitend t.e.m. 31 december 2021. 
Details

Taakomschrijving

Onder leiding van de directeur Patrimonium en Faciliteiten zorg je voor de opvolging van het onderhoud van de gebouwen, de bouwgerelateerde aspecten van het patrimonium van de hogeschool en de implementatie en opvolging van een softwarepakket voor gebouwbeheer (Planon). Je begeleidt als deskundige deze opdrachten, bent aanspreekpunt voor collega’s en draagt bij aan de optimalisatie van software om zo de kwaliteitsvolle dienstverlening van de directie Patrimonium en Faciliteiten te garanderen.

• Je faciliteert de besluitvorming door interne beleidslijnen en richtlijnen m.b.t. gebouwenbeheer uit te werken naar concrete toepassingen door o.a. gegevens (uit Planon, van collega’s, van externen) te analyseren, rapporten op te stellen en een plan van aanpak uit te werken.

• Je volgt de toegewezen opdrachten binnen de dienst Gebouwen en Faciliteiten op door deelname aan diverse patrimoniumverwante commissies, contact met bevoegde instanties en belanghebbenden en het zorgdragen voor de organisatie, voortgangscontrole en terugkoppeling van de opdracht naar collega’s en de directeur Patrimonium en Faciliteiten. Je verwerkt wijzigingen in dossiers, signaleert en bespreekt complexe cases, zoekt oplossingen voor onverwachte problemen en communiceert over dit alles tijdig naar collega’s en externe partners.

• Je staat mee in voor het implementatieproces van een softwarepakket voor gebouwenbeheer (Planon). Je verzamelt, structureert en inventariseert aanwezige informatie en gaat proactief op zoek naar ontbrekende informatie. Je denkt mee na over structuur en opbouw van het softwarepakket en geeft de eigen AP-omgeving van dit pakket mee vorm. Je zal ook instaan voor input van gegevens in de opbouwfase van het pakket en bent een van de key users van het pakket voor gebouwenbeheer, dus ben je afspreekpunt voor collega’s bij vragen over het pakket. Indien nodig kan jij collega’s intern opleiden in het gebruik van het pakket.

• Je ontwikkelt en actualiseert mee processen, procedures, documenten en richtlijnen m.b.t. de toegewezen opdrachten.

• Je volgt de gebruikte databanken en digitale plannen nauwgezet op.

• Je bent mee met de laatste evoluties en ontwikkelingen binnen het gebouwenbeheer en past deze toe in de dossiers en het softwarepakket waaraan je werkt.

Profiel

• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden: je kan ideeën en plannen omzetten naar gestructureerde nota's, koppelt tijdens naar collega's terug en weet zowel specialisten in gebouwbeheer als leken uitleg te geven over dossiers en de software.

• Je geeft gericht advies aan anderen binnen de organisatie en bouwt een vertrouwensrelatie met hen uit o.b.v. eigen expertise.

• Je hebt goede organisatorische vaardigheden. Je werkt ook uiterst nauwkeurig en hebt oog voor detail.

• Je kan zowel zelfstandig als in team werken.

• Verder kan je vlot overweg met MS Office toepassingen en databanken.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring of een masterdiploma.

• Je hebt bij voorkeur 2 jaar ervaring in gebouwenbeheer en faciliteiten.

• Je hebt een goede kennis van Autocad en kennis van Planon is een meerwaarde.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 16 december 2020 of aansluitend tot en met 31 december 2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 6 december 2020 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Dirk De Cuyper, directeur Patrimonium en Faciliteiten (dirk.decuyper@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 6/12/2020

Datum interview: vanaf 9/12/2020

Indiensttreding: 16/12/2020