OT-ATP-vac20-17 - Medewerker Planning - 80%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Onderwijs en Training
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80%
Duur:
m.i.v. 1 februari 2021 of aansluitend t.e.m. 31 december 2021. 
Details

Taakomschrijving

Je voert autonoom planning en bijkomende administratieve taken uit binnen het administratieve team van het departement Onderwijs en Training (OT). Je houdt hierbij rekening met de geldende afspraken, deadlines, procedures en wetgeving. Je zorgt voor een optimale planning van lessen- en examenroosters, zo draag je bij tot een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening aan studenten en het onderwijzend personeel. Je vormt een kritisch oordeel over de beschikbare informatie en staat in voor de communicatie over de planning naar de betrokken collega’s en studenten.

Je staat onder andere in voor:

• administratieve taken m.b.t. de planning van lessen- en examenroosters. Zo sta je in voor de opmaak van de lessenroosters en examenroosters van OT aan de hand van het programma Untis. Je verzamelt de noodzakelijke informatie bij de opleidingshoofden en maakt op basis hiervan een planning op, rekening houdend met de relevante parameters (vb. inhoud van het vak, presentatiemogelijkheden, grootte van lokalen, maximum bezetting per les).

• het oplossen en opvolgen van vragen i.v.m. de roosters en lokalen voor de lessen en examens bij OT, om zo een optimale dienstverlening aan te bieden aan onder meer studenten en lectoren. Je plant lessen en examens tijdig in en zoekt de gepaste lokalen.

• de optimalisatie van de procedures en platformen m.b.t. planning en roostering om de administratieve werklast te verlichten en de kwaliteit van de resultaten te verhogen. Je formuleert voorstellen tot bijsturing o.b.v. je eigen ervaring met de interne processen en databanken.

Profiel

• Je hebt bij voorkeur kennis van Access of andere databases.

• Je hebt bij voorkeur ervaring met het softwareprogramma Untis.

• Je bent sterk in het analyseren van gegevens en weet ze foutloos en accuraat toe te passen.

• Je werkt planmatig, gestructureerd, zeer nauwgezet en resultaatgericht.

• Je kan onverwachte situaties (bv. verplaatsing van lessen, technische problemen in een lokaal) opvangen en beheersen door de situatie te doorgronden en te verwerken.

• Je bent in staat gerichte vragen te stellen aan gesprekspartners (o.a. opleidingshoofden, onderwijzend personeel, studenten en collega's) om duidelijke planningen en lessenroosters op te stellen voor het gehele departement OT.

• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en kan zowel in team, als zelfstandig werken.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een bachelordiploma, bij voorkeur in de richting bedrijfskunde.

• Je beschikt over een doorgedreven kennis van Excel.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 80% m.i.v. 1 februari 2021 of aansluitend tot en met 31 december 2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11) en salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 6 december 2020 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Ilse Dierck , diensthoofd Administratie en Organisatie (ilse.dierck@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 6/12/2020

Datum interview: vanaf 10/12/2020

Indiensttreding: 1/02/2021 of aansluitend