KA-ATP-vac20-19 - Administratief onderzoeksmedewerker - 80%
Betrekking
Functie:
Administratief medewerker
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Secundair onderwijs
Volume:
80%
Duur:
m.i.v. 1 januari 2021 of aansluitend t.e.m. 31 december 2021. 
Details

Taakomschrijving

Je wordt lid van het Team Onderzoek en administratie van de School of Arts Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en assisteert het team door te zorgen voor:

• administratieve ondersteuning van het diensthoofd Onderzoek (overzichtstabellen maken in o.a. Excel, ordenen van mappen en verslagen, verslaggeving van vergaderingen, opmaken van kalenders en planningen, informatie opvragen en rapporteren, …).

• operationele en administratieve ondersteuning van de stafmedewerker Communicatie (verspreiden van flyers, ophangen affiches en posters, ophalen van drukwerk, prints maken, aanvullen online cultuuragenda’s, …).

• de opvolging van bestellingen van onderzoekspublicaties (verzending klaarmaken, communicatie met de klant, financiële opvolging m.b.t. factuur, …) en van de bookshop in de bibliotheek.

• het begeleiden van onderzoekers in hun projectadministratie.

• het operationeel en logistiek ondersteunen en verzorgen van info-activiteiten en events (reserveren van ruimtes, catering opvolgen, materiaal huren en opvolgen).

• het voorbereiden van overeenkomsten i.h.k.v. maatschappelijke dienstverlening, procedure handtekeningen opvolgen, … overzicht aanvullen in Excel-lijst

• de opname van kleine deeltaken m.b.t. onderzoek, in overleg met het diensthoofd, en taken i.h.k.v. kwaliteitszorg,

• het plannen van vergaderingen en beheren van kalenders.

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, School of Arts van de AP Hogeschool is een van de eerste kunstscholen ter wereld en heeft een grote naam en faam opgebouwd met zijn onderwijsprogramma’s en onderzoeksprojecten. Daarnaast profileert de Academie zich als een actieve speler in het culturele veld. De Academie wil kritische en creatieve kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers vormen, die actief bijdragen aan een kunstwereld en een maatschappij in volle verandering. Nauwe samenwerkingen met lokale, nationale en internationale partners staan garant voor een vinger aan de pols op de domeinen van beeldend en ontwerpend kunstonderwijs, artistiek onderzoek en culturele projecten.

Profiel

• Je werkt vlot met MS Office, communicatietools en databanken.

• Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen.

• Communiceren in het Engels vormt voor jou geen probleem.

• Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een diploma secundair onderwijs met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, of een bachelordiploma, bij voorkeur in het domein van administratie, cultuur of kunsten (beeldende kunsten, kunstwetenschappen, archeologie, ...).

• Je hebt affiniteit met de (beeldende) kunsten en meer specifiek ook met het onderzoek van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.

• Je kent het werkveld van de beeldende kunsten en de onderzoeksector, en je hebt inzicht in het kunstenlandschap.

• Je hebt minimaal drie jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

Salarisschaal

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 80% m.i.v. 1 januari 2021 of aansluitend tot en met 31 december 2021. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 3.1 (barema 578 - C12) en salarisschaal 3.2 (barema 579 - C21) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 6 december 2020 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Els De Bruyn, coördinator Wetenschappelijk Onderzoek (els.debruyn@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 6/12/2020

Datum interview: vanaf 9/12/2020

Indiensttreding: 1/01/2021 of aansluitend