ABE-ATP-vac20-06 - Crossmediaal storyteller - 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Algemeen beheerder
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 januari 2021 of aansluitend t.e.m. 31 december 2021. 
Details

Taakomschrijving

Onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd Marketing & Communicatie sta je mee in voor het verder ontwikkelen en uitrollen van het communicatiebeleid van de hogeschool, meer bepaald op het vlak van content strategie.

Je zal er misschien niet meteen aan denken, maar ook een hogeschool is een merk dat stevig in de markt moet worden gezet. Want natuurlijk trekken we graag veel (goeie) studenten aan. Dat doen we op veel manieren: online via Facebook- en Instagram-campagnes, in het straatbeeld via affichage, in de bioscoop, via print advertisement, beurzen en infodagen enz. We zoeken een creatieve communicatieprofessional met een ervaren en tegelijkertijd frisse kijk op (de leefwereld van) jongeren, die spot-on content kan creëren en coördineren.

• Je staat mee in voor de uitbouw van de interne en externe content strategie van de hogeschool en de vertaling ervan in concrete acties, (optimalisatie)projecten en kanalen.

• Je bent verantwoordelijk voor storydigging en storytelling op maat van - en vaak ook in samenspraak met - onze diverse doelgroepen (studiekiezers, studenten, alumni, medewerkers, externe partners en stakeholders, …).

• Je gaat proactief op zoek naar (user generated) content die het unieke verhaal van de hogeschool kleurt en denkt mee na over interessante onderwerpen voor content sharing.

• Je beheert en optimaliseert de contentflow en -planning: je bent verantwoordelijk voor content creatie en curatie, zowel volgens briefing als from scratch.

• Je vertaalt content moeiteloos naar diverse formats (interview, artikel, video, podcast, meme, gif, …) en kanalen (website, social media, nieuwsbrieven, print …) om de gewenste boodschap optimaal over te brengen.

• Je werkt online & offline strategieën en concrete acties uit om de bekendheid en betrokkenheid van AP Hogeschool, en onze AP-community in het bijzonder, te versterken.

• Je bent intern via o.a. mail en extern via o.a. webcare een eerste aanspreekpunt bij vragen, complimenten en eventuele klachten. Je countert deze discreet, positief, oplossingsgericht en waar nodig met een humoristische knipoog. Je zorgt voor een rechtstreeks antwoord of doorverwijzing naar de betrokken collega’s. Je vindt het niet erg om prangende zaken ook ’s avonds en in het weekend op te volgen, weliswaar op lager pitje.

• Je draagt bij tot een optimale beleving (customer journey) in elke fase en afdeling van het hogeschoolproces (studiekiezers, huidige studenten, alumni, medewerkers).

Profiel

• Je bent creatief, hebt zin voor initiatief en vernieuwing, durft out-of-the-box te denken en handelen en deinst niet terug voor een experimentje.

• Je beschikt over sterke redactionele, communicatieve en crossmediale vaardigheden. Jouw content is altijd on brief, on brand en on target.

• Je hebt ervaring met storytelling voor een breed publiek. Je beschikt over een bijzonder vlotte pen met een vleugje humor en bent thuis in zowel online als offline communicatie.

• Je bent organisatorisch sterk. Je combineert oog voor detail met een helikopterblik, en kan vlot projecten en people managen binnen (soms strikte) deadlines.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, of een masterdiploma, bij voorkeur in communicatie of journalistiek.

• Je hebt minstens 3 jaar ervaring met het hoger onderwijs en de leefwereld van jongeren en zij-instromers.

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en ook van het Engels.

• Je kent de basisvereisten voor SEO en bent bereid je hierin verder te verdiepen. Je maakt keywordanalyses en stemt nieuwe content verder daarop af.

• Je beschikt over aantoonbare beheersing van content management systemen (website, intranet, social media ...) Kennis van webdesign (html, css) en/of grafische software is een bonus.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1 januari 2021 of aansluitend tot en met 31 december 2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 6 december 2020 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Ariane Van Houdt, diensthoofd Marketingcommunicatie (ariane.vanhoudt@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 6/12/2020

Datum interview: vanaf 9/12/2020

Indiensttreding: 1/01/2021 of aansluitend