WT-vac20-93 - Projectmedewerker INPRO - 40%
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
40%
Duur:
m.i.v. 04/01/2021 of aansluitend tot en met 31/12/2021
Details

Taakomschrijving

Als projectmedewerker werk je voor het project INPRO, een Europees project binnen een Erasmus + kennisalliantie. INPRO staat voor ‘interprofessionalism in action! Aligning interprofessional education and collaboration in practice, using promising regional experiences for international exchange’. 

Het doel van het project is om een set basis- en geavanceerde modules te ontwikkelen over WHO’s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF-model) en een set (beoordelings)tools voor interprofessionele vaardigheidstrainingen.

Deze toepassingen worden uitgetest in de praktijk zowel in het onderwijs als in de revalidatiepraktijk.

In zo’n project zijn verschillende werkgroepen actief. AP leidt één werkgroep en participeert in de andere. De werkgroep van AP zal voornamelijk bezig zijn met het uitwerken van de de interprofessionele competenties van een samenwerken in de gezondheidszorg en de beoordelingsinstrumenten. Het project streeft ernaar om een reeks leermaterialen af te leveren, van modules over theorie tot richtlijnen voor het opzetten en runnen van een door studenten geleide interprofessionele leerafdeling in een revalidatiecentrum. Alle geteste resultaten zullen op de INPRO-website worden gepubliceerd en beschikbaar worden gemaakt voor implementatie in de kerncurricula in het tertiair onderwijs en voor levenslang leren in de gezondheidszorg.

Je werkt onder (be-)leiding van de projectmanager de taken uit die in de projectaanvraag aan AP worden toegewezen uit. Je werkt evidence-based. Concrete taken zijn een literatuurstudie over interprofessionele competenties, uitschrijven van enkele onderzoeksrapporten, uitwerken van beoordelingsinstrumenten om deze competenties te toetsen. Daarnaast volg je de uitwerking van de andere werkgroepen op en geef je input en feedback bij hun tussenresultaten. Deze thema’s zijn uitwerken van een e-learning rond ICF, uitwerken van een lessenpakket rond interprofessioneel samenwerken uitwerken van een draaiboek om een door studenten geleide leerafdeling. Je werkt in een internationaal team met partners uit Finland, Oostenrijk en Nederland.
Profiel

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, bij voorkeur in revalidatiewetenschappen of kinesitherapie, kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, bij voorkeur in voedings-en dieetkunde, studiegebied gezondheidswetenschappen, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je hebt bij voorkeur ervaring met interprofessioneel samenwerken (bv. IPSIG-week).


Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je spreekt en schrijft vloeiend Engels.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen.

Je bent in staat anderen gericht te adviseren op basis van je eigen expertise.

Je weet ideeën en opvattingen op een open manier te delen met anderen.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Je denkt in oplossingen en niet in problemen.
Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 6-12-2020 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een voorafgaand gesprek (door het opleidingshoofd en/of opleidingscoördinator) of een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. De gesprekken zullen mogelijk online (via MS Teams of Skype) plaatsvinden. Na de laatste ronde neemt de commissie een beslissing. Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt als projectmedewerker tewerkgesteld voor 40% m.i.v. 04/01/2021 of aansluitend tot en met 31/12/2021. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. 

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Opleiding: Opleiding Voedings- en Dieetkunde

Plaats van tewerkstelling: Campus Kronenburg, Kronenburgstraat 47, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Veerle Van Vlaslaer, opleidingshoofd Voedings- en Dieetkunde, veerle.vanvlaeslaer@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 6/12/2020

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 10/12/2020

Indiensttreding: 04/01/2021 of aansluitend