PER-ATP-vac20-08 - HR Projectmanager - 100%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Directie Personeel
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 januari 2021 of aansluitend t.e.m. 31 december 2021. 
Details

Taakomschrijving

Als HR projectmanager kom je terecht in een dynamisch HR-team in volle groei en meer specifiek bij de collega’s die instaan voor HR-projecten. Je coördineert, creëert en volgt diverse HR-gerelateerde projecten en processen op rond o.a. opleidingen voor personeel, L&D systemen, change, wellbeing, thuiswerkbeleid, einde loopbaan, verzuim, HR reporting, e-learning, talent acquisition, loopbaanevolutie, onthaal, beloning, …

Je bent verantwoordelijk voor het goede verloop van alle processen op de personeelsdienst en de optimalisatie en vertaling hiervan naar de departementen en Schools of Arts (SofA’s). Jouw hoofdtaak bestaat uit de kritische observatie, grondige analyse en continue verbetering van deze processen.

Jouw core business als projectmanager is beleid vertalen naar processen: hierdoor ga je projecten detecteren, implementeren en beheer je deze, in samenwerking met diensthoofd Personeel en je HR-collega’s. Je werkt het project uit tot de roll-out, zorgt voor de nodige overdracht naar de collega’s.

De integratie van data en de digitalisering van onze HR-processen zijn een grote uitdaging voor de afdeling. Je zal dus ook verschillende analytische taken hebben zoals testings, analyses, rapporteren van voortgang, …

Profiel

• Als projectmanager weet je mensen te overtuigen en heb je zeer goede communicatieve vaardigheden, die je weet aan te passen naargelang de doelgroep. Je werkt vlot met diverse communicatiekanalen zodat onze verschillende stakeholders optimaal worden bereikt.

• Je houdt van analyses, werkt nauwkeurig en hebt ervaring met het opstellen en verwerken van (gebruikers)bevragingen en rapportage.

• Je bent goed georganiseerd, je stroomlijnt administratieve en beheersmatige processen.

• Je hebt ervaring met budgetbeheer en rapportage ifv het jaarverslag of je bent bereid je in deze minder glamoureuze onderdelen van de HR-werking te verdiepen.

• Je bent een teamplayer en werkt bijzonder service- en oplossingsgericht.

• Je staat open voor vernieuwing en weet daar draagvlak voor te creëren.

Toelatingsvoorwaarden

• Je beschikt over een masterdiploma en koppelt daaraan min. 3 jaar ervaring in een HR-domein (HR-projects, L&D, Talent Acquisition, …).

• Een eerste ervaring met projectmanagement is een troef. Je hanteert een participatieve stijl en werkt resultaatgericht.

• Je beschikt over uitstekende ICT-vaardigheden. Je kan vlot overweg met alle courante MS Office-toepassingen, en je leert ook snel werken met nieuwe platformen.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een contractueel (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1 januari 2021 of aansluitend tot en met 31 december 2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 – A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 – A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 6 december 2020 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten een opdracht voorgeschoteld krijgen en worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Anke Nadai, diensthoofd Personeel (anke.nadai@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 6/12/2020

Datum interview: vanaf 10/12/2020

Indiensttreding: 1/01/2021 of aansluitend