KCA-vac20-09 - Projectmedewerker CORPoREAL - 25%
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Aanstelling:
Contractueel (bepaalde duur, niet verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
25%
Duur:
m.i.v. 21 september 2020 of aansluitend, t.e.m. 19 september 2021.
Details

Taakomschrijving

De onderzoeksgroep CORPoREAL focust zich binnen haar performance-gerichte onderzoekslijn op het artistieke begrip en de esthetische impact van de lichamelijke aanwezigheid in het artistieke proces. Naar aanleiding van de nieuwe realiteit waarin herhaaldelijke lockdowns mogelijk worden, wil CORPoREAL een projectmedewerker aanwerven die vanuit de focus ‘Lichamelijkheid in de podiumkunsten: kennis, creatie, beleving en transmissie’ aspecten van afstandsleren binnen de podiumkunsten onderzoekt.


Onderzoeksvragen

• Hoe kunnen vormen van afstandsleren optimaal ingezet worden met het oog op de artistieke ontwikkeling van de podiumkunstenaar?

• Hoe doeltreffend zijn vormen van afstandsonderwijs in de podiumkunsten?

• Kan een combinatie van on- en offline werken garant staan voor de ontwikkeling van een artistieke identiteit?

• Welke consequenties heeft afstandsleren in de podiumkunsten op het vlak van persoonlijk contact, motivatie en zelfregulatie?

• Kan er een embodied artistiek-educatieve praktijk plaatsvinden in een virtuele omgeving en kan die gedeeld worden?


Keywords


- Temporaliteit, ruimtelijk gegeven, totaalbeleving, interdisciplinariteit, kunstonderwijs.Functieomschrijving


Als projectmedewerker CORPoREAL aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen sta je in voor het verrichten van onderzoek in de kunsten en het ondersteunen van onderwijs in de kunsten.


Je staat onder andere in voor:

• het verrichten van wetenschappelijk/artistiek onderzoek, in uitvoering van het project;

• het opstellen en uitvoeren van het projectplan zoals voorzien bij aanwerving;

• het overleggen met de voorzitters, coördinator en onderzoekers binnen CORPoREAL;

• je koppelt terug bij de onderzoeksgroep CORPoREAL;

• je organiseert en neemt ook deel aan vergaderingen in het kader van het project;

• het zorgen voor een goede opvolgings- en rapporteringstool;

• het beheren van de financiën en de begroting van het project;

• het contact onderhouden met en betrekken van (potentiële) partners;

• het delen van je kennis en informatie over het project. Je fungeert eveneens als aanspreekpunt en verzorgt infoactiviteiten m.b.t. het project;

• het valoriseren en dissemineren van onderzoeks/projectresultaten.

Profiel

• Kennis en vaardigheden m.b.t. wetenschappelijk/artistiek onderzoek vormen een pluspunt.

• Ervaring met/visie op hoger (kunst)onderwijs is een pluspunt.

• Je bent vertrouwd met projectmanagement.

• Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie.

• Je beheerst bij voorkeur het Nederlands zeer goed. Professionele kennis van het Engels is een pluspunt.

Je beschikt over de volgende competenties:

• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, je drukt je mondeling en schriftelijk uit zonder problemen en aarzelt niet bij het nemen van beslissingen.

• Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

• Je werkt planmatig, analytisch en resultaatgericht.

• Je kan je makkelijk inwerken in de verschillende aspecten van het project.

• Je werkt ordelijk, nauwkeurig, respecteert deadlines en draagt zorg voor kwaliteit.

• Je bent flexibel en bezit een goede dosis doorzettingsvermogen.

• Je hebt zin voor initiatief en werkt steeds oplossingsgericht.

• Je bent administratief vaardig, organisatorisch sterk en bent stressbestendig.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een bachelor- of masterdiploma, bij voorkeur met onderzoekservaring en affiniteit met de Podiumkunsten.

• Je kent het werkveld van de podiumkunsten en je hebt inzicht in het kunstenlandschap.

• Je bent vertrouwd met artistieke processen.IndiensttredingDe geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt tijdelijk contractueel tewerkgesteld voor 25% met ingang van 21-09-2020 of aansluitend, t.e.m. 19-09-2021.

Je ontvangt een bruto-verloning van 672,12 euro per maand, vakantiegeld en eindejaarspremie.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.


Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Plaats van tewerkstelling: campus deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 09-08-2020 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, onderzoeksplan, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Dit gesprek zal mogelijk online (via MS Teams) plaatsvinden. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Plaats van tewerkstelling

campus deSingel - Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het applicatie-dossier van het project, kan je terecht bij Karin de Fleyt, onderzoeksgroep-coördinator CORPoREAL, karin.defleyt@ap.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 9/08/2020

Datum interview: (vanaf en mogelijk online) 24/08/2020

Indiensttreding: 21/09/2020 of aansluitend