KA-OP-vac20-017 - Gastprofessor huisstijlvormgeving – 15,2 uur / week
Betrekking
Functie:
Gastprofessor
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
15,2 uur/week
Duur:
m.i.v. 21/09/2020 of aansluitend t.e.m. 20/09/2021
Details

Taakomschrijving

Als gastprofessor huisstijlvormgeving bij de Academie vorm je in overleg met de communicatiedienst en samen met de stafmedewerker communicatie een tandem in het creëren en uitdragen van de visuele identiteit. Je ontwerpt grafisch materiaal voor de dagelijkse werking, onderzoek, rekrutering, tentoonstellingen, lezingen en events – zowel digitaal als in print.

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.


Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur Grafisch Ontwerp.

Je hebt aantoonbare ervaring met huisstijl en grafisch ontwerp.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je werk bij te sturen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en hebt een goede kennis van Engels, zowel mondeling als schriftelijk. 

Je hebt een flexibele werkhouding.

Je hebt grondige kennis van de gangbare grafische software (Adobe, InDesign, Photoshop).

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met interne en externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 16-8-2020 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Dit gesprek zal mogelijk online (via MS Teams of Skype) plaatsvinden. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing. 


Salarisschaal

Je wordt als contractuele gastprofessor tewerkgesteld voor 15,2 uur /week m.i.v. 21/09/2020 of aansluitend tot en met 20/09/2021. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.

Je ontvangt een bruto maandloon van 1208,33€ per maand.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. 

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Opleiding: Departementaal (algemeen)

Plaats van tewerkstelling: campus Mutsaard - Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Johan Pas, hoofd School of Arts - Koninklijke Academie, johan.pas@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2020

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 31/08/2020

Indiensttreding: 21/09/2020 of aansluitend