KCA-OP-vac20-05 - Docent AOA Muziek, Educatieve master Muziek, podiumkunsten - 100%
Betrekking
Functie:
Docent - AOA
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Doctoraat
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1/09/2020 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Als docent AOA Muziek en Educatieve master Muziek en podiumkunsten zorg je voornamelijk voor:

- de artistieke coördinatie en de uitvoering van het algemeen artistiek-pedagogisch beleid van de Educatieve master Muziek en podiumkunsten afstudeerrichting Muziek in nauw overleg met het opleidingshoofd en de  andere artistieke stafleden binnen de opleiding;

- de artistieke coördinatie van het vakgebied algemene muzikale vorming en algemene culturele vorming binnen de klassieke afstudeerrichtingen van de opleiding Muziek in nauw overleg met het opleidingshoofd en de andere artistieke stafleden binnen de opleiding;

- het verrichten van wetenschappelijk/artistiek onderzoek en het actief zoeken naar contacten ten bate van het onderzoeksbeleid van de School of Arts, het valoriseren en dissemineren van onderzoeksresultaten, het ontwikkelen van de nexus onderzoek-onderwijs en de opname van deeltaken m.b.t. onderzoek;

- het begeleiden van onderwijsactiviteiten over de verschillende opleidingen heen en dit zowel op de campus als in afstandsonderwijs: o.a. artist in society en iedereen componist;

- het plannen en bijwonen van examens, examencommissies, pedagogische vergaderingen, toelatingsproeven en jury's;

- het ontwikkelen van en actualiseren van studiefiches en studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- de artistieke invulling, coördinatie en pedagogische begeleiding van onderwijs-, studieactiviteiten, examens en artistieke projecten met de bijhorende administratieve en organisatorische taken in nauw overleg met het team artistieke planning en productie;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. studie- en trajectbegeleiding, kwaliteitszorg en internationalisering;

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- het actief zoeken naar contacten en opzetten van samenwerkingsverbanden in het kader van beoefening en ontwikkeling van de kunsten, onderwijs en onderzoek;

- het deelnemen aan de artistieke stafvergaderingen van de opleiding Muziek en de Educatieve master Muziek en podiumkunsten, andere vak- en opleidingsgerichte vergaderingen en bijkomende vergaderingen in het kader van onderzoek, curriculumvernieuwing en dergelijke. 

Profiel

Je bent in het bezit van een doctoraat op proefschrift of gelijkwaardig. 

Je hebt minimum 5 jaar ervaring in het hoger kunstonderwijs.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid. Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Je hebt een doorgedreven kennis van de klassieke muzieksector, van het muziekonderwijs op alle niveaus en van de onderwijsorganisatie in het kunstenlandschap in het algemeen.

Je beschikt over een goede talenkennis Nederlands, Engels en Frans.

Kennis van Duits strekt tot aanbeveling.

Je beschikt over goede analytische vaardigheden.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 9-8-2020 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Dit gesprek zal mogelijk online (via MS Teams of Skype) plaatsvinden. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1/09/2020 of aansluitend tot en met 19/09/2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 512.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. 

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Opleiding: Departementaal (algemeen)

Plaats van tewerkstelling: campus deSingel - Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Annouk Van Moorsel, opleidingshoofd (ad interim) Dans / opleidingshoofd Educatie Master Muziek en Podiumkunsten, annouk.vanmoorsel@ap.be of bij Inge Simoens, opleidingshoofd Muziek (afstudeerrichting Klassiek), inge.simoens@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 9/08/2020

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 24/08/2020

Indiensttreding: 01/09/2020 of aansluitend