KA-OP-vac20-012 - Praktijkassistent AOA onderzoeksproject "It doesn't work" - 35%
Betrekking
Functie:
Praktijkassistent - AOA
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – bepaalde duur)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
35%
Duur:
m.i.v. 14/09/2020 of aansluitend t.e.m. 13/09/2021
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Als praktijkassistent AOA onderzoeksproject "It doesn't work" zorg je voornamelijk voor: 

- het uitvoeren van het onderzoeksproject "It Doesn't work";

- het valoriseren en publiek maken van onderzoeksresultaten;

- het rapporteren over voortgang en resultaten van het onderzoek;

- het betrokken zijn bij de onderzoeksgemeenschap van de academie door het bijwonen van presentatie- en discussiemomenten;

- het bijdragen aan de onderzoeksgroep en de onderzoekswerking van de Koninklijke Academie.

Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig, bij voorkeur Grafisch Ontwerp.

Je hebt aantoonbare ervaring en/of affiniteit met artistiek onderzoek. Je voerde reeds een formeel goedgekeurd onderzoeksproject aan een hogeschool of universiteit of je hebt ervaring met het indienen van projectaanvragen.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid. Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 16-8-2020 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Dit gesprek zal mogelijk online (via MS Teams of Skype) plaatsvinden. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten. 


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant ambt (bepaalde duur - niet verlengbaar) voor 35% m.i.v. 14/09/2020 of aansluitend tot en met 13/09/2021. 

Je ontvangt een loon op basis van barema 508.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. 

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Opleiding: Opleiding Beeldende kunsten

Plaats van tewerkstelling: campus Mutsaard - Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Els De Bruyn, coördinator Wetenschappelijk Onderzoek, els.debruyn@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2020

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 28/08/2020

Indiensttreding: 14/09/2020 of aansluitend