KC-ATP-vac20-10 - Stafmedewerker Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening - 50%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 21 september 2020 of aansluitend t.e.m. 31 december 2021.
Details

Taakomschrijving

Onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd Onderzoek en Maatschappelijke Dienstverlening sta je in voor de begeleiding van onderzoekers en het ondersteunen van het onderzoek in Muziek en Podiumkunsten. Zo draag je bij tot de realisatie van de doelstellingen van de School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de AP Hogeschool. Je begeleidt - vraag gestuurd - de onderzoekers en onderzoeksprojecten gekoppeld aan het onderzoek in Muziek en Podiumkunsten, om zo een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen. Je beheert ook het redactiesecretariaat van de onderzoekspublicaties van de School of Arts. Je onderhoudt voor deze taken interne (en externe) contacten.


Je staat o.a. in voor:

• het vertalen van interne en externe beleidslijnen naar concrete toepassingen m.b.t. het onderzoek in Muziek en Podiumkunsten. Als stafmedewerker begeleid je onderzoekers in het valoriseren van onderzoeksresultaten en zoek je actief naar contacten i.h.k.v. onderzoek en beoefening en ontwikkeling van de kunsten.

• de opvolging van de onderzoeksprojecten in Muziek en Podiumkunsten, om een optimale dienstverlening aan te bieden aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en aan haar onderzoekers. Je volgt de outputvalorisatie en disseminatie van onderzoeksresultaten op, verricht coördinerende activiteiten voor de onderzoeksgroepen en je bereidt onderzoeksvisitaties voor.

• het ontwikkelen en het actualiseren van processen, procedures, documenten en richtlijnen m.b.t. het onderzoek in Muziek en Podiumkunsten.

• het fungeren als aanspreekpunt voor het onderzoek in Muziek en Podiumkunsten en het geven van eventuele vorming en informatie. Je verleent advies aan de onderzoekers rond alle aspecten van onderzoek in Muziek en Podiumkunsten en neemt deeltaken op van het diensthoofd Onderzoek en Maatschappelijke Dienstverlening. Je bereidt overeenkomsten voor i.k.v. maatschappelijke dienstverlening.

• het uitvoeren van redactionele opdrachten en coördinerend secretariaatswerk gekoppeld aan de onderzoekspublicaties van KCA in het algemeen, en in het bijzonder het tijdschrift FORUM+.

• het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen onderzoek in Muziek en Podiumkunsten, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving. Je wisselt ervaringen uit met collega’s en neemt deel aan (interne en externe) opleidingen. Je leest vakliteratuur en volgt de regelgeving op.

• het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen. Je helpt mee met het voorbereiden, organiseren en implementeren van de kwaliteitszorg. Je reflecteert kritisch over je eigen werkwijze en stuurt deze, indien nodig, bij. Ook formuleer je voorstellen om interne processen optimaliseren.

Profiel

• Je hebt ervaring met wetenschapscommunicatie en valorisatieprocessen. Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderzoek ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de onderzoeksprocessen en toetsing.

• Je gebruikt Office 365 zonder problemen en vindt snel je weg in platformen of databanken.

• Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderzoeks- en administratieve kwaliteiten te verhogen.

• Je beschikt over sterke communicatieve en administratieve vaardigheden.

• Je kan zowel zelfstandig als in team werken en besteedt zorg aan het werken met externe partners.

• Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring of een masterdiploma.

• Je hebt bij voorkeur 5 jaar ervaring in het wetenschappelijk / artistiek onderzoek en ruime affiniteit met het onderzoek binnen de Kunsten.

• Je kent het werkveld van de muziek- en podiumkunsten en de onderzoekssector en je hebt inzicht in het kunstenlandschap.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 50% m.i.v. 21 september 2020 of aansluitend tot en met 31 december 2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren


Tot en met 23 augustus 2020 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Dit gesprek zal mogelijk online (via MS Teams) plaatsvinden. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Plaats van tewerkstelling

campus deSingel - Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Kevin Voets, coördinator Onderzoek en Maatschappelijke Dienstverlening (kevin.voets@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/08/2020

Datum interview: (vanaf en mogelijk online) 7/09/2020

Indiensttreding: 21/09/2020