WT-vac20-52 - Projectmedewerker kader STE(A)M-aanbod - 100%
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Contractueel (bepaalde duur, niet verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 21/09/2020 of aansluitend t.e.m. 19/09/2021
Details

Taakomschrijving

Als projectmedewerker werk je voornamelijk voor het kader STE(A)M aanbod. 

Gezien de specifieke STEM-noden in het onderwijs en in het werkveld is het belangrijk om het huidige aanbod qua STE(A)M-oriëntatie voor de poort verder uit te bouwen zodat studiekiezers, leerkrachten en werknemers gericht begeleid worden naar de voor hen geschikte STE(A)M-opleiding in het hoger onderwijs. Een future-proof aanpak moet hierbij borg staan voor een efficiënte en succesvolle doorstroming.

A.d.h.v. interne deskresearch en een documentenanalyse breng jij het huidige on en off campus STE(A)M-aanbod voor de poort in kaart.

Je werkt een gedetailleerd analyseverslag uit over de noden van de betrokken interne en externe stakeholders.

Met behulp van een focusgroep bepaal je de gepaste criteria voor de gerichte update van het STE(A)M-aanbod.

Je werkt een marktgericht kader uit voor de bestendiging van bestaande en gerichte ontwikkeling van nieuwe STE(A)M-initiatieven voor de poort, inclusief kwaliteitscontrole en inbedding binnen de opleidingen. Vanuit dat kader ondersteun je jouw collega-projectmedewerker bij de uitwerking van concrete initiatieven om studiekiezers beter voor te bereiden op de STE(A)M-opleidingen van het hoger onderwijs.

Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in de opleidings- en onderwijswetenschappen of een master in de pedagogische wetenschappen.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt bij voorkeur minimum 5 jaar relevante STEM-ervaring in het (hoger) onderwijs en/of in het werkveld.

Je hebt een grote affiniteit met STEM en met de interessegebieden wetenschappen, technologie, media en IT in het bijzonder.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen.

Je bent in staat anderen gericht te adviseren op basis van je eigen expertise.

Je weet ideeën en opvattingen op een open manier te delen met anderen.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Je denkt in oplossingen en niet in problemen.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 16-8-2020 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een voorafgaand gesprek (door het opleidingshoofd en/of opleidingscoördinator) of een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. De gesprekken zullen mogelijk online (via MS Teams of Skype) plaatsvinden. Na de laatste ronde neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten. 


Salarisschaal

Je wordt als projectmedewerker tewerkgesteld voor 100% (bepaalde duur – niet verlengbaar) m.i.v. 21/09/2020 of aansluitend tot en met 19/09/2021.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. 

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Opleiding: Departementaal (algemeen)

Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Wim Lauwers, departementshoofd Wetenschap en Techniek  (03 220 34 25), wim.lauwers@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2020

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 25/08/2020

Indiensttreding: 21/09/2020 of aansluitend