WT-OP-vac20-51 - Lector internationale minor STE(A)M+ (project) - 40%
Betrekking
Functie:
Lector
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – bepaalde duur)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
40% (eventueel opdeelbaar)
Duur:
m.i.v. 21/09/2020 of aansluitend t.e.m. 19/09/2021
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Bij AP Hogeschool kan je een waaier aan uiteenlopende STE(A)M-bacheloropleidingen volgen. De inhoud van deze opleidingen is tegelijk heel divers en eigen qua techniciteit, maar op bepaalde vlakken ook complementair. Een doordachte combinatie van vakken kan dan ook een boeiende en unieke mix opleveren die op internationaal vlak het potentieel heeft een breed en gevarieerd technisch publiek aan te spreken dat zich vol ondernemerszin klaarstoomt voor de globale duurzame uitdagingen van de toekomst.

Als lector internationale minor STE(A)M+ (project) werk je een gedetailleerd concept uit van een nieuwe internationale (Engelstalige) STE(A)M-minor (30 ECTS).

A.d.h.v. een benchmarkoefening bij partnerscholen en interne deskresearch teken jij de kantlijnen uit.

In nauw overleg met de betrokken opleidingshoofden, lectoren en het werkveld concretiseer jij hoe deze minor er inhoudelijk uit zal zien. Hierbij bewaak je de kwaliteit in nauw overleg met een focusgroep.

Je levert een eindrapport af dat de basis zal zijn voor de start van een effectieve curriculumwijziging van de betrokken opleidingen in het aansluitende academiejaar.

Jij geeft een interne training aan betrokken lectoren in aanloop naar het behalen van het ERK-niveau C1 Engels via de IELTS-test van de British Council.

Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma, in taal- en letterkunde of toegepaste taalkunde optie Engels.

Of je bent in het bezit van een STEM-masterdiploma in combinatie met een kwalificatiegetuigschrift voor het ERK-niveau C1 Engels.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt bij voorkeur minimum 5 jaar relevante STEM-ervaring in het (hoger) onderwijs en/of in het werkveld.

Je hebt een sterke affiniteit met STEM.

Je hebt bij voorkeur ervaring in internationaliseringsprogramma's in het hoger onderwijs.
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 16-8-2020 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een voorafgaand gesprek (door het opleidingshoofd en/of opleidingscoördinator) of een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. De gesprekken zullen mogelijk online (via MS Teams of Skype) plaatsvinden. Na de laatste ronde neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten. 


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (bepaalde duur - niet verlengbaar) ambt voor 40% (eventueel opdeelbaar) m.i.v. 21/09/2020 of aansluitend tot en met 19/09/2021. 

Je ontvangt een loon op basis van barema 502. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. 

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Opleiding: Departementaal (algemeen)

Pl
aats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Wim Lauwers, departementshoofd Wetenschap en Techniek (03 220 34 25), wim.lauwers@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2020

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 25/08/2020

Indiensttreding: 21/09/2020 of aansluitend