WT-vac20-50 - Projectmedewerker koeltechniek- 20%
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
20%
Duur:
m.i.v. 21/09/2020 of aansluitend 
Details

Taakomschrijving

Als projectmedewerker koeltechniek zorg je voornamelijk voor het uitwerken van een onderzoeksproject.

Het onderzoek handelt over de mogelijkheid om op een experimentele CO2-koelinstallatie koude en warmteterugwinning te realiseren met als optie om via een gasturbine elektriciteit te maken).
 


Het uitgangspunt van dit onderzoek is zonder meer de energie-efficiëntie van een ‘transkritische’ CO2-koel- en vriesinstallatie te verhogen door het optimaal recupereren van de restwarmte (co-generatie & tri-generatie). Om de impact van de verschillende parameters (bv. buitentemperatuur) op het totale verbruik te kunnen analyseren, werd een representatieve testopstelling gebouwd. Die opstelling is nu volledig operationeel. De bedoeling van deze onderzoeksopdracht is nu om:

-
een validatieproces op te starten,

- het validatieproces uit te voeren en te leiden, hierbij kunnen studenten ingeschakeld worden,

- analyse van de data met het oog op het beantwoorden van de onderzoeksvragen,

- afwerken van het onderzoeksrapport op basis van de resultaten uit dit validatieproces,

- voorstellen te lanceren met het oog op voortgezet vervolgonderzoek.


Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in industriële wetenschappen: elektromechanica

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid. 


Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar industriële ervaring in koeltechniek.


Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je beschikt over uitstekende ICT-vaardigheden, waaronder MS Office.

Je beschikt over statistische analysevaardigheden.

Je bent in staat anderen gericht te adviseren, begeleiden en raad te geven op basis van je eigen expertise.

Je weet ideeën en opvattingen op een open manier te delen met anderen en hen ertoe uit te nodigen hetzelfde te doen.

Je bent klantgericht, nauwkeurig, planmatig en resultaatgericht.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt methodisch en bewaart overzicht.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 23-8-2020 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een voorafgaand gesprek (door het opleidingshoofd en/of opleidingscoördinator) of een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. De gesprekken zullen mogelijk online (via MS Teams of Skype) plaatsvinden. Na de laatste ronde neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt als projectmedewerker tewerkgesteld voor 20% m.i.v. 21/09/2020 of aansluitend tot en met 19/09/2021. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Opleiding: Opleiding Elektromechanica

Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Amedee Beylemans, opleidingshoofd Elektromechanica (03 220 55 61), amedee.beylemans@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/08/2020

Datum interview: vanaf 27/8/2020 (mogelijk online)

Indiensttreding: 21/09/2020 of aansluitend