ALG E 053 - Stafmedewerker-auditor - 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
Je start zo snel mogelijk. De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar. Na één jaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling voor onbepaalde duur, met zicht op een vaste benoeming.
Details

Taakomschrijving

Als stafmedewerker-auditor kom je terecht in een klein auditteam van drie medewerkers. Ons team is een samenwerking tussen Hogeschool Gent (HOGENT), Erasmushogeschool Brussel (EhB) en AP Hogeschool Antwerpen (AP). Binnen ons auditteam is elke medewerker verantwoordelijk voor een hogeschool. Voor AP Hogeschool Antwerpen zoeken we een nieuwe auditor om ons team te versterken.

Je staat in AP Hogeschool Antwerpen in voor de planning van de auditopdrachten. Je legt het bereik en de doelstellingen vast, voert een risico-analyse uit en stelt het werkprogramma op. Je test of de beheersmaatregelen de risico’s afdekken en je schrijft het auditrapport. Het rapport communiceer je aan het management en het auditcomité.

Profiel


  • Je bent erg gemotiveerd voor de functie.

  • Je bent analytisch en denkt logisch en kritisch.

  • Je communiceert helder, vlot en genuanceerd in het Nederlands en het Engels en je legt vlot contact met verschillende gesprekspartners.

  • Je bent moedig en integer en gaat adequaat om met weerstand.

  • Je werkt proactief en oplossingsgericht. Moeilijkheden weet je om te buigen in opportuniteiten.

  • Je hebt een auditcertificaat (CIA, CISA, …) of je bent bereid dit te behalen.

  • Ervaring in audit en/of een diploma in een (bedrijfs-)economische richting is een pluspunt, maar niet noodzakelijk.


Toelatingsvoorwaarden


Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 14-06-2020, uitsluitend via  http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief. Je kan niet solliciteren via https://vacatures.ap.be.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met het aftoetsen van  ontvankelijkheid. Zorg ervoor dat je de gevraagde documenten aan je kandidatuur toevoegt en vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk.

Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd en dit op basis van de  toelatingsvoorwaarden en  competentievereisten zoals hierboven vermeld (en meer specifiek motivatie). Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.
Salarisschaal

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring en situeert zich in de klasse A, tussen de salarisschaal A11 (minimum) en de salarisschaal A22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een  voltijdse  opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: A11: €3176.45, A12: €3497.31, A21: €3518.21, A22: €3884.71).


Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.


Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.


Je wordt personeelslid van HOGENT en werkt volgens de methodologie van de gemeenschappelijke, interne auditdienst en onder leiding van het diensthoofd Interne Audit, maar je hebt je standplaats in de  AP Hogeschool Antwerpen.


Opmerkingen

Je zal de uitnodiging voor een  selectiegesprek per mail ontvangen. Ter voorbereiding van het selectiegesprek krijg je op dat moment ook een  case toegestuurd. De selectiegesprekken worden georganiseerd op dinsdag 23-06-2020.De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
  • Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Bart Kimpe. Dit kan via e-mail (bart.kimpe@hogent.be) of telefonisch (0472 861 264).
  • Voor praktische en technische vragen over deze betrekking (loon, statuut, selectieprocedure,…) kan je terecht bij Fien Deseyne, HR partner. Dit kan via e-mail (fien.deseyne@hogent.be) of telefonisch (09 243 33 79).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 14/06/2020

Datum interview: 23/06/2020

Indiensttreding: zo snel mogelijk