ABE-ATP-vac20-01 - Segment marketeer – 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Algemeen beheerder
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:

m.i.v. 30 maart 2020 of aansluitend t.e.m. 31 december 2020.  

Details

Taakomschrijving

Wij zijn op zoek naar een ervaren en creatieve marketeer met een ‘can do’-mentaliteit om het marketingcommunicatie-team van de AP Hogeschool te versterken. Je werkt, onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd Marketingcommunicatie, aan het opzetten en evalueren van – vnl. digitale – marketingstrategieën en specifieke projecten, campagnes en events. Je doet dat vanuit een actuele marketingervaring die je kan toepassen op zowel hogeschoolbrede projecten, als voor campagnes in het kader van opleidingen in het domein van businessmanagement, techniek, communicatie, IT, wetenschap, …

Je staat onder andere in voor:

• de uitwerking van overkoepelende marketing- en communicatiestrategieën en -projecten binnen de algemene marketingstrategie, met acties gericht op bestaande en nieuwe doelgroepen en als doel de werving van studenten te versterken.

• het maken van analyses en rapporten o.b.v. beschikbare data en/of (markt)onderzoek. Je bereidt ook nota’s en adviezen voor en vertaalt ze naar de praktijk.

• het meewerken aan events en projecten in het kader van de ‘branding’ van de AP Hogeschool.

• het opstellen van een marketingplanning voor het departement Management en Communicatie (MC) én het departement Wetenschap en Techniek (WT), met specifieke doelstellingen en resultaatsindicatoren. Je zet daarbij o.a. in op content en inbound marketing. Je overlegt hiervoor ook met de departementshoofden en opleidingshoofden van beide departementen.

• het fungeren als SPOC voor (eerder) strategische of ondersteunende communicatie- en marketingvragen, voor beide departementen. De eerstelijnsvragen vanuit een departement worden gesteld aan het respectievelijke departementaal communicatie-anker, waarmee je vlot samenwerkt.

• duidelijke briefings voor je communicatiecollega’s en eventueel externe experts die jouw plannen vertalen naar concrete uitwerkingen, en de opvolging ervan. Jij bent, als marketing adviseur verantwoordelijk voor de uitwerking van de marketingplannen, en je werkt in teamverband om tot een optimaal resultaat te komen.

• de optimalisatie van de marketing van AP hogeschool. Je volgt hiervoor de evoluties binnen marketing, communicatie en digitale technologieën, en je neemt ook initiatieven om de huidige aanpak en werking te verbeteren.

Profiel

• Je bezit een bachelordiploma met minstens 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring of een masterdiploma, bij voorkeur in marketing.

• Je hebt bij voorkeur minstens 5 jaar relevante werkervaring in (digitale) marketing.

• Je hebt ervaring met projectwerking: je weet dat een overzichtelijke planning het begin is van een geslaagd project, bent in staat goede briefings op te stellen en coördineren doe je op automatische piloot.

• Samenwerken zit in je DNA en je hebt de maturiteit verworven om met diverse collega’s samen te werken. Dat kan je in deze functie goed gebruiken, want je werkt zeer vaak samen met de collega’s van je team, departement- en opleidingshoofden, andere collega’s en externe partners/leveranciers.

• Je bent mee met digitale marketing. Je bent volledig mee met content en inbound marketing, conversie, leads, SEO en social advertising.

• Je bezit de nodigde ICT-vaardigheden waaronder Microsoft Office-toepassingen, een degelijke kennis van video marketing, websitebeheer en grafisch design waarmee je collega’s en externe partijen goed kan briefen en aansturen.

• Je hebt een goede kennis van het Engels.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren


Tot en met 1 maart 2020 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste selectie-interview. De volgende ronde bestaat uit een thuisopdracht en een tweede selectie-interview.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% (of er bestaat de mogelijkheid tot 90% of 80%) m.i.v. 30 maart 2020 of aansluitend tot en met 31 december 2020. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Ariane Van Houdt, diensthoofd Marketingcommunicatie (03 220 33 18), ariane.vanhoudt@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 1/03/2020

Datum interview: vanaf 6/03/2020

Indiensttreding: 30/03/2020 of aansluitend