PAT-ATP-vac19-11 - Incident manager - 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 20 januari 2020 of aansluitend t.e.m. 31 december 2020.
Details

Taakomschrijving

Onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd ICT sta je in voor het opvangen en opvolgen van allerlei ICT-problemen. Je onderzoekt complexere issues die vanuit de helpdesk geëscaleerd worden, probeert ze zelf op te lossen en escaleert indien nodig verder binnen het team. Om de interne werking te optimaliseren breng je de processen en werkwijzen in kaart en houd je gebruikers en collega's up-to-date over de verschillende stappen in een proces.

Je staat onder andere in voor:

• het onderzoeken van complexere problemen neem jij op met derdelijns met een duidelijk rapport over wat er al onderzocht is en waar de mogelijke oorzaak ligt. Je houdt gebruikers en teamleden op de hoogte van ondernomen stappen en het eindresultaat. In je communicatie let je op de privacy van de gebruiker.

• ondersteuning van de dienst ICT door ICT-processen uit te tekenen. Je omschrijft welke stappen er zijn in een proces en wat door wie gedaan wordt. De helpdeskmedewerkers moeten de juiste tools krijgen en o.b.v. jouw werk en met een minimale set aan gegevens kunnen bepalen naar wie ze kunnen escaleren.

• het bepalen van prioriteiten van inkomende tickets, volgens impact en belangrijkheid om bij te dragen aan de efficiëntie van de ICT-dienst en te zorgen voor tijdswinst. Je probeert zelf zoveel mogelijk problemen op te lossen zodat de collega’s zich kunnen concentreren op hun projectmatig werk. Zij zijn uiteraard wel beschikbaar om je met raad en daad bij te staan.

• nauw contact met helpdesk-collega's, waarvoor je structureel op andere campussen zit. Je geeft ook opleidingen aan deze collega's m.b.t. nieuwe technologieën en eventuele wijzigingen in wetgeving (bv. GDPR).

• het ontwikkelen en uitschrijven van een proces voor problemen die niet onder de verantwoordelijkheid van de ICT-dienst vallen. Je stuurt interne klanten door naar o.a. het onthaal, studentensecretariaten of facility.

• de aanleg van een kennisdatabank, zowel intern (ICTdesk) als extern (ICTpedia). Zo wissel je ervaring en kennis uit met collega's en gebruikers, waardoor de efficiëntie van de ICT-dienst verhoogt en de werklast daalt. Je volgt evoluties en ontwikkelingen in ICT op, zowel inhoudelijk als op vlak van regelgeving om processen continu te optimaliseren.

• de ontwikkeling van een proces per leverancier en de verwachte SLA, in overeenstemming met die leverancier: wie contacteer je bij de leverancier in geval van vragen of problemen, welke stappen worden er genomen om een probleem op te lossen, etc.

Profiel

• Je bezit een bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring of een masterdiploma, bij voorkeur in een ICT-gerelateerde richting.

• Je hebt bij voorkeur ervaring in de ICT-wereld en bent bekend met het vakjargon.

• Je hebt bij voorkeur ervaring met het uitschrijven en actualiseren van processen.

• Je hebt interesse en achtergrond in een brede waaier aan ICT-platformen. Je hebt ervaring met een Windows- serveromgeving, virtualisatie, printing, deployment, Office 365 en een basiskennis van netwerken. Je bent vooral heel gedreven om bij te leren en pikt snel nieuwe dingen op.

• Je bent sterk in en hecht belang aan goede communicatie: schriftelijk en mondeling, naar een divers publiek, on- en offline. Je bent in staat constructief overleg te plegen met collega's en leidinggevenden, en weet feedback m.b.t je werkwijze probleemloos te verwerken.

• Je bent stressbestendig en deinst er niet voor terug om meerdere problemen tegelijk aan te pakken.

• Je kan zowel in team, als zelfstandig werken. Je hecht belang aan goede communicatie binnen het team en stimuleert samenwerking.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 5 januari 2020 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.
Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 20 januari 2020 of aansluitend tot en met 31 december 2020. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Ive Beeckmans, diensthoofd ICT (03 220 57 50), ive.beeckmans@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 5/01/2020

Datum interview: vanaf 9/01/2020

Indiensttreding: 20/01/2020