GW-ATP-vac19-40 - Adviseur onderzoek en maatschappelijke dienstverlening - 50%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Gezondheid en Welzijn
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 11 november 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2020.
Details

Taakomschrijving

AP Hogeschool en het departement Gezondheid en Welzijn (GW) dragen onderzoek en maatschappelijke dienstverlening hoog in het vaandel. Binnen het departement sta je in voor het beheer van projecten, gaande van Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek, Multidisciplinaire projecten tot Internationale projecten en dienstverleningsopdrachten, en voor de promotie van deze activiteiten.

Je bevordert de kennisdiffusie van het departement en vervult tevens een brugfunctie tussen het departement en het werkveld. Je werkt in deze taken samen met de onderzoekers van de kenniscentra van het departement GW en de diensten van het departement en de directie Onderwijs en Onderzoek, in het bijzonder het AP Research Office, alsook met de directie Financiën.

• Je rapporteert aan het diensthoofd Administratie en Organisatie van het departement GW.

• Je verzorgt de financieel administratieve opvolging van projecten, zo nodig vanaf de ondertekening van de overeenkomst tot finale afrekening.

• Bij de start van een project ondersteun je de opmaak van het financieel dossier zodat onderzoekers hun werkzaamheden kunnen lanceren. Gedurende de looptijd van het project ondersteun je de onderzoekers bij de optimale besteding van het projectbudget en maak je op regelmatige basis een overzicht van de op te maken facturen en schuldvorderingen.

• Je positioneert de activiteiten van de kenniscentra en enthousiasmeert bedrijven, overheden en (internationale) organisaties. Je bent voor de kenniscentra de schakelpersoon om inhoudelijke kennis over te brengen, zowel intern als extern. Ook organiseer je in samenwerking met de kenniscentra events om projecten te promoten en kennisdiffusie te bevorderen.

• Je onderhoudt in dit kader het netwerk van het departement en breidt dit netwerk verder uit.

• Je participeert aan overlegorganen, binnen het departement en de hogeschool, ten behoeve van onderzoek en het kennisdiffusieproject. Zo maak je deel uit van de departementale wetenschappelijke onderzoeksraad GW.

• Je bent het aanspreekpunt van het departement GW m.b.t. onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

Profiel

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in de humane wetenschappen of gezondheidswetenschappen.

• Je hebt ervaring in het hoger onderwijs.

• Je beschikt bij voorkeur over minstens 5 jaar relevante ervaring.• Je bent ondernemend, oplossingsgericht en ambitieus.

• Je hebt affiniteit met communicatie en projectwerking.

• Je haalt voldoening uit het administratief goed afwerken van een dossier.

• Je bent charismatisch en als goede netwerker kan je externe partners overtuigen om samen te werken met de kenniscentra van het departement Gezondheid en Welzijn. Ook kan je correct rapporteren binnen de hogeschool en naar externen. Je beschikt m.a.w. over sterke (mondelinge en schriftelijke) communicatieve vaardigheden.

• Je bent leergierig en hebt organisatietalent.

• Je bent stressbestendig en flexibel.

• Je werkt vlot met ICT tools, waaronder MS Office en databanken.

• Je beschikt over een gezonde dosis wetenschappelijke nieuwsgierigheid en interesse.


Toelatingsvoorwaarden


Wijze van solliciteren

Tot en met 3 november 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


 


Salarisschaal

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 50% m.i.v. 11 november 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2020. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.  

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Marc De Deken, diensthoofd Administratie en Organisatie (03 220 55 72), marc.dedeken@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 3/11/2019

Datum interview: vanaf 7/11/2019

Indiensttreding: 11/11/2019 of aansluitend