O&O-vac19-14 - Onderzoeker FlexistAP - 50%
Betrekking
Functie:
Onderzoeker
Departement:
Directie Onderwijs en Onderzoek
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 11-11-2019 of aansluitend t.e.m. 30-09-2020, met mogelijke verlenging.
Details

Taakomschrijving

Je maakt deel uit van de cel Onderwijsonderzoek (https://www.ap.be/onderzoeksgroep/onderwijsonderzoek). Je draag zorg voor het uitvoeren van onderwijskundig, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de hogeschool en/of de arbeidsmarkt. Onderzoeksthema’s van de cel zijn o.m. werkkwaliteiten (arbeidsattitudes), teacher design teams, leercompetenties en leermotivatie, studiesucces, flexibele trajecten, learning analytics.

Je werkt op twee projecten voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek: FlexistAP en Kickstart Your Soft Skills (KYSS). Het eerste project draait rond flexibilisering in het hoger onderwijs, het tweede rond generieke werkkwaliteiten.

• Meer informatie rond het KYSS-project: https://www.ap.be/project/kyss-kickstart-your-soft-skills

• Meer informatie rond het FlexistAP-project: https://www.ap.be/project/flexistap

In deze projecten sta je in voor:

• praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek rond flexibele trajecten en generieke werkkwaliteiten.

• dienstverlenende taken en disseminatietaken vanuit de onderzoeksprojecten waaraan je meewerkt.

• het zoeken naar opportuniteiten om onderzoeksresultaten te vertalen naar instrumenten voor het werkveld.

• het uitschrijven van nieuwe onderzoeksprojecten, o.a. rond leercompetenties en motivatie en arbeidsattitudes.


Profiel

• Je bezit een masterdiploma of doctoraat, bij voorkeur in onderwijswetenschappen, pedagogische wetenschappen, psychologie of onderwijskunde.

• Je hebt bij voorkeur minstens 3 jaar ervaring als onderzoeker.

• Je kan zelfstandig en in team onderzoekstaken uitvoeren.

• Je kan de verkregen data correct interpreteren en rapporteren. Vervolgens kan je de onderzoeksresultaten vertalen naar producten voor de praktijk (vb. adviezen, handleidingen, instrumenten, leerpaden, workshops, …).

• Als all-round onderzoeker ben je vertrouwd met kwantitatief en kwalitatief onderzoek, bij voorkeur ook met ontwerpgericht onderzoek.

• Je beheerst de courante softwarepakketten, alsook academische software (bv. SPSS, R, Nvivo en/of Power BI).

• Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Je kan resultaten toelichten aan verschillende doelgroepen, je hebt een vlotte pen en kan wetenschappelijk rapporteren (ook in het Engels).

• Je bent analytisch ingesteld en werkt nauwkeurig. Je bent bereid om jouw onderzoekscompetenties te ontwikkelen en bij te leren waar dat nodig is.

• Je hebt een positieve, oplossingsgerichte, ondernemende houding.

• Je beschikt over een grote verantwoordelijkheidszin.


Toelatingsvoorwaarden


Wijze van solliciteren

Tot en met 3 november 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


 


Salarisschaal

Je wordt tijdelijk contractueel tewerkgesteld voor 50% met ingang van 11-11-2019 of aansluitend, t.e.m. 30-09-2020. Er bestaat de mogelijkheid tot verlenging, mits positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.


Je ontvangt loon op basis van barema 502. Je vindt de barema’s terug via de volgende link: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502#

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat – Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.  Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Pieter Depessemier (03 220 57 77), pieter.depessemier@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 3/11/2019

Datum interview: vanaf 7/11/2019

Indiensttreding: 11/11/2019