OND-ATP-vac19-10 - Adviseur wetenschapscommunicatie - 100%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Onderwijs en Onderzoek
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 22 september 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2020.
Details

Taakomschrijving

AP Hogeschool draagt wetenschapscommunicatie hoog in het vaandel, niet alleen omwille van het maatschappelijk nut, maar ook vanuit het belang voor onze individuele onderzoekers en onze opleidingen.

Binnen de directie Onderwijs en Onderzoek en onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd Onderzoek, Maatschappelijke dienstverlening en Internationalisering sta je in voor de uitbouw van wetenschapscommunicatie binnen de hogeschool. Je staat in voor een performante wetenschapscommunicatie om de zichtbaarheid van het onderzoek en de expertise in AP Hogeschool te verhogen. Daarnaast sta je in voor de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de AP-STEM academies. Je werkt in deze taken samen met onze communicatiemedewerkers, onderzoekers, lectoren en opleidingen. Je bouwt ook een extern netwerk op en werkt nauw samen met de wetenschapscommunicatoren van de andere partners binnen de AUHA.


Je staat onder andere in voor:

• beleidsadviserend werk rond alle aspecten van wetenschapscommunicatie. Je blijft daarom op de hoogte van ontwikkelingen door het lezen van vakliteratuur, deelname aan opleidingen, contacten met collega’s en het opbouwen van een netwerk.

• het uitwerken van communicatiestrategieën rond onderzoek en expertise.

• het uitwerken van professionalisering rond wetenschapscommunicatie.

• het uitwerken, uitschrijven en indienen van projectaanvragen voor het verkrijgen van financiële ondersteuning in het kader van projectoproepen, maar ook naar industrie en belangenorganisaties toe.

• coördinatie van de bestaande STEM-academies.

• de verdere uitrol van de STEM-academies in de brede Antwerpse regio.

• het verkennen van nieuwe mogelijkheden voor de STEM-academies.

• de kwaliteitsbewaking van de STEM-academies met aandacht voor de diversiteit van het beoogde doelpubliek.

• het opvolgen van trends en evoluties binnen wetenschapscommunicatie, en ook binnen diversiteit in STEM.

Profiel

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in de communicatiewetenschappen.

• Je beschikt ook over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs.

• Je hebt ervaring in het hoger onderwijs.

• Je beschikt bij voorkeur over minstens vijf jaar ervaring in wetenschapscommunicatie in een wetenschappelijke werkomgeving.


Je beschikt over de volgende competenties:

• Je beschikt over een gezonde dosis wetenschappelijke nieuwsgierigheid en interesse.

• Je kan autonoom werken en durft initiatief te nemen.

• Je kan innoverend denken.

• Je beschikt over goede projectmanagementvaardigheden.

• Je bent een uitstekend netwerker.

• Je hebt aantoonbare ervaring in het schrijven van projectaanvragen voor externe financieringskanalen.

• Je kan correct rapporteren binnen de hogeschool en naar externen.

• Je beschikt over sterke (mondelinge en schriftelijke) communicatieve vaardigheden.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 22 september 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van
toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 30 september 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2020. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor
schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars
levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je
vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Els Severens, waarnemend diensthoofd Onderzoek, Maatschappelijke dienstverlening en Internationalisering (03 220 55 74), els.severens@ap.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 22/09/2019

Datum interview: vanaf 24/09/2019

Indiensttreding: 30/09/2019 of aansluitend