MC-ATP-vac19-64 - Financieel medewerker - 100%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Management en Communicatie
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 september 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2019.
Details

Taakomschrijving

Het departement Management en Communicatie (MC) zoekt een collega voor de uitvoering van financiële en bijhorende administratieve opdrachten, rekening houdend met geldende afspraken, deadlines, procedures en wetgeving. Zo draag je bij aan de vlotte en operationele werking en een kwaliteitsvolle dienstverlening van het departement. Je plaatst bestellingen, volgt deze op en staat in voor de communicatie met klanten en leveranciers.

Je staat onder andere in voor:

• het verwerken van de bestellingen en financiële administratie van het departement. Je verzamelt hiervoor de nodige informatie bij collega's en externe partners. Vervolgens voer je de gegevens en documenten in de daarvoor voorziene ICT- platformen en opvolgingssystemen (bv. ProCure) in. Ook studentenfacturatie behoort tot jouw takenpakket. Je houdt gegevens en financiële dossiers up-to-date en je vervolledigt deze waar nodig. Je klasseert en bewaart documenten zowel digitaal als fysiek.

• recurrente taken en de opvolging ervan volgens de vastgelegde maand- en jaarkalender, rekening houdend met de tijdslimieten en planning van MC. Je maakt schriftelijke financiële overzichten op en staat in voor de lay-out van allerhande documenten in relatie tot financiën. Je plaatst ook bestellingen van materiaal en diensten en volgt deze op, in Procure en in samenwerking met de dienst Boekhouding. Je verricht opzoekingswerk in het kader van dossieropbouw of ter ondersteuning van vergaderingen, evenementen of activiteiten. Je stelt ook samen met het departementshoofd de jaarlijkse begroting op.

• het fungeren als aanspreekpunt, via de verschillende communicatiekanalen (e-mail, intranet, website, telefoon), voor vragen m.b.t. de financiële administratie van MC. Je verwerkt en synthetiseert binnenkomende informatie van collega's en externen volgens de met de leidinggevende afgesproken prioriteitsbepaling. Je begeleidt ook afspraken en verwijst hen door indien nodig. Tot slot woon je interne werkgroepen bij.

• de voorbereiding, organisatie en implementatie van de kwaliteitszorg binnen de financiële administratie van MC. Je reflecteert kritisch over de eigen werkwijze en de processen van de financiële administratie en doet voorstellen tot bijsturing hiervan.

Profiel

• Je bezit een bachelordiploma, bij voorkeur in bedrijfsmanagement.

• Je kan vlot werken met MS Office, vooral Excel en Word.

• Je hebt bij voorkeur al gewerkt met (financiële) databanken.

• Je beschikt over sterke communicatieve skills, zowel mondeling als schriftelijk.

• Je kan zowel in teamverband, als zelfstandig werken.

• Je werkt planmatig, nauwgezet en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 18 augustus 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 1 september 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2019. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11) en salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Meistraat, Meistraat 5, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Els Castelyns, administratieve coördinatie (03 220 56 23), els.castelyns@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2019

Datum interview: vanaf 20/08/2019

Indiensttreding: 1/09/2019