KA-ATP-vac19-014 - Medewerker technisch atelier Juweelontwerp - 50%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
School of Arts Koninklijke Academie
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 1 oktober 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2020.
Details

Taakomschrijving

Je voert administratieve, technische en inhoudelijke taken uit voor het atelier Juweelontwerp, ter ondersteuning van het onderwijzend personeel van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Je houdt daarbij rekening met geldende afspraken, deadlines, procedures en regelgeving. Zo draag je bij aan de vlotte werking van het atelier en de Academie, en aan een kwaliteitsvolle dienstverlening aan studenten en personeel.

Je staat onder andere in voor:

• ondersteunen en technisch begeleiden van studenten bij atelier-gebonden activiteiten. Je begeleidt studenten bij het maken van juwelen en bij andere artistieke projecten, door hen te informeren over de toestellen en materialen in het atelier.

• organisatie en bijsturen van de werkwijze van technisch atelier Juweelontwerp. Je helpt o.a. bij het onderhoud van het atelier, de aanvulling van materialen en afvalinzameling (van bv. gescheiden basen en zuren in lekbakken). In het kader van een volledige voorraad van producten en materialen plaats je bestellingen en volgt deze op.

• opvolging preventie en veiligheid in het atelier, zoals voorzien van beschermingsmiddelen en veiligheidsinstructiekaarten.

• opvolging en mee instaan voor atelierreglement Juweelontwerp. Je zorgt ervoor dat alle studenten de reglementen en voorschriften van de hogeschool en de Academie opvolgen.

Profiel

• Je bezit een bachelordiploma.

• Je hebt bij voorkeur een attest EHBO of bent bereid een opleiding hiervoor te volgen.

• Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je werkkwaliteit te verhogen.

• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en bent zowel vlot Nederlands- als Engelstalig.

• Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

• Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

• Je werkt planmatig en resultaatgericht.


Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 18 augustus 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 50% m.i.v. 1 oktober 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2020. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11) en salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op


grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Mutsaard, Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Adina Balog, diensthoofd Administratie & Organisatie (03 213 71 52), adina.balog@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2019

Datum interview: vanaf 2/09/2019

Indiensttreding: 1/10/2019