PER-ATP-vac19-05 - Vormingsdeskundige - 100%
Betrekking
Functie:
/
Departement:
Directie Personeel
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 2 september 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2020.
Details

Taakomschrijving

Heb jij een passie voor learning & development? Voel jij je geroepen om het HR-beleid van AP verder uit te bouwen en te implementeren? En voel jij je warm worden van de visie, missie en waarden van de AP Hogeschool? Lees dan zeker verder, want dan is deze job mogelijk iets voor jou.

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze en gedreven vormingsdeskundige met ‘can do’-mentaliteit om de directie Personeel van AP Hogeschool te versterken. Je werkt, onder leiding van directeur Personeel, aan de groei en ontwikkeling van alle personeelsleden via het ontwikkelen en voorbereiden van HR-beleidsvoorstellen m.b.t. learning & development. Zo werk je de loopbaanplanning uit, focus je op de ontwikkeling en talenten van het personeel en creëer je een leer- en performancecultuur.

• Je staat in voor de beleidsmatige en organisatorische ondersteuning van diverse HR-domeinen: learning & development, performance en talentmanagement, welzijn , onthaal, aan -en afwezigheidsbeleid.

• Je analyseert, definieert en ontwikkelt de beleidslijnen en processen voor het evaluatie- en vormingsbeleid in nauw overleg met directeur Personeel. Je bent nadien ook in staat om de specifieke noden van de hogeschool te doen rijmen met het vernieuwde evaluatie- en vormingsbeleid.

• Je bereidt een feilloze implementatie van het evaluatie- en vormingsbeleid voor dankzij jouw projectervaring. Jouw aanpak omvat een implementatie, coördinatie, planning, risico management, kwaliteitsopvolging en continue communicatie met de verschillende betrokken partners. Zo zet je bv. de nieuwe beleidslijnen m.b.t. leren en ontwikkelen om in passende vormingstrajecten.

• Samen met ICT ga je op zoek naar de meest geschikte software ter ondersteuning voor het evaluatie- en vormingsbeleid; je maakt samen de vertaalslag van het beleid naar de software.

• Je bent functioneel verantwoordelijk voor het organiseren van de taken die gepaard gaan met de implementatie van het evaluatie- en vormingsbeleid: je stimuleert en motiveert de betrokken partners en je organiseert en volgt zowel de macro- als microplanning op.

• Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en verbetering van processen m.b.t. het evaluatie en vormingsbeleid. Je geeft voldoende feedback aan collega’s en externe partners en houdt de uitgeschreven handleidingen en uitgewerkte processen nauwgezet in de gaten.

Profiel

• Je bezit een bachelor met minstens 5 jaar relevante ervaring en met specialisatie in HR-kennis en –praktijken.

Of een masterdiploma in arbeids- en organisatiepsychologie; bij voorkeur met optie of een bijkomende specialisatie in HR.

• Je kan minstens 5 jaar relevante ervaring voorleggen in de diverse domeinen van HR.

• Je hebt ervaring in talent-, learning- en development management.

• Je hebt kennis van het opmaken van functiebeschrijvingen, de organisatie van vormingen en functionerings- en evaluatiesystemen.

• Je hebt kennis van en vooral ervaring met projectmanagement.

• Kennis van sociale wetgeving is een pluspunt.

• Verder kan je vlot overweg met MS-Office toepassingen: Excel, Word, PowerPoint en je kan bij voorkeur werken met een databank.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 25 augustus 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 2 september 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2020. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt als bachelor (stafmedewerker) een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 – B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 – B22) van de AP Hogeschool.

Je ontvangt als master (adviseur) een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool.

Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Anke Nadai, diensthoofd Personeel (03 220 34 51), anke.nadai@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 25/08/2019

Datum interview: vanaf 28/08/2019

Indiensttreding: 2/09/2019