KA-vac19-008 - Projectmedewerker onderzoeksgroepscoördinatie - 7,6 uur / week (20%)
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Departement:
School of Arts Koninklijke Academie
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
7,6 uur / week (20%)
Duur:

m.i.v. 16/09/2019 of aansluitend t.e.m. 15/09/2020

Details

Taakomschrijving

Als Projectmedewerker onderzoeksgroepscoördinatie Body and Material Reinvented sta je voornamelijk in voor een intensieve samenwerking en continu overleg met de voorzitter van de onderzoeksgroep.

Dit omvat o.a.:

- strategisch denken over en formuleren van een onderzoeksvisie en uittekenen van de onderzoekslijnen;

- het onderzoeksgroep ‘Body and Material Reinvented’ lokaal, nationaal en internationaal positioneren

  binnen het onderzoek in de kunsten en dit door het zoeken naar gepaste kanalen en het aanspreken van

  externe financieringsbronnen in samenwerking met AP-Research Office;

- aanwezigheid en vertegenwoordiging van de onderzoeksgroep op events, openingen, symposia,

  onderzoeksdagen etc.;

- actieve deelname aan de interne overlegplatformen: onderzoeksgroepen, onderzoeksraad, het Antwerp

  Research Institute for the Arts (ARIA) en de onderzoeksraad van ARIA (ORARIA);

- samenwerking tussen de vorsers van de onderzoeksgroep stimuleren en activeren;

- externe woordvoerder en aanspreekpunt vormen van de onderzoeksgroep;

- begeleiding van potentiële onderzoekers bij het opstellen en uitschrijven van hun aanvraagdossier zowel

  voor interne als externe financiering;

- opvolgen van de opstart, ontwikkeling, voortgangsrapportering, eindrapportering en output van de lopende

  onderzoeksprojecten;

- kortsluiten en rapporteren aan het diensthoofd onderzoek en de onderzoeksraad
.

Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in de Kunsten of kunstwetenschappen.


Je hebt aantoonbare ervaring met het opstellen van aanvraagdossiers voor projecten.


Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je herkent jezelf in de inhoudelijke zwaartepunten van de onderzoeksgroep:

https://ap-arts.be/onderzoeksgroep/body-and-material-reinvented

Je toont sterke interesse en toont affiniteit met materiaal gerelateerde onderzoeksonderwerpen en de ethische vragen die daarmee verbonden zijn.

Je hebt ervaring met planning, uitvoering, rapportering en output van projecten.

Je toont een ruime bekendheid met het werkveld van de actuele kunsten.

Je kan structuur leren en helpen aanbrengen in de voorbereiding, het verloop en het resultaat van een onderzoeksproject.

Je beschikt over een uitstekende tweetaligheid (Nederlands en Engels), zowel schriftelijk als mondeling.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. Je kan motiveren en je kan vlot contacten leggen.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren


Tot en met 11-8-2019 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.


Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing. 


Salarisschaal

Je wordt als projectmedewerker tewerkgesteld voor 7,6 uur per week m.i.v. 16/09/2019 of aansluitend tot en met 15/09/2020.


Je ontvangt een brutoloon van 522,05 € per maand.


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt.
Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).
Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. 

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Opleiding: onderzoek Beeldende Kunsten

Plaats van tewerkstelling: Campus Mutsaard, Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Els De Bruyn, coördinator Onderzoek, els.debruyn@ap.be, (03 213 71 20). Heb je vragen over de selectieprocedure of over administratieve aspecten van de functie, dan contacteer je de Directie Personeel (03 220 58 29), hrm@ap.be.

Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 11/08/2019

Datum interview: vanaf 26/08/2019

Indiensttreding: 16/09/2019