KA-OP-vac19-006 - Gastprofessor Kunstgeschiedenis Nieuwste Tijd - 5,7 uur / week
Betrekking
Functie:
Gastprofessor
Departement:
School of Arts Koninklijke Academie
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
5,7 uur / week
Duur:

m.i.v. 16/09/2019 of aansluitend t.e.m. 15/09/2020

Details

Taakomschrijving

Als Gastprofessor Kunstgeschiedenis Nieuwste Tijd zorg je voornamelijk voor:

- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten in het kader van de volgende opleidingsonderdelen:

Kunstgeschiedenis 3: De Negentiende Eeuw:

https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=122928&b=5&c=1

Art History 3: The Nineteenth Century:

https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=122928&b=5&c=2

Kunstgeschiedenis 4: Eerste helft van de Twintigste Eeuw:

https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=122929&b=5&c=1

Art History 4: First half of the Twentieth Century:

https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=122929&b=5&c=2

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

-  het evalueren van studenten, toezicht bij examens en feedback;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal;

- deelname aan alle vergaderingen rond deze opdracht(en).


Profiel

Je bent in het bezit van een Master Kunstwetenschappen.


Je hebt minimum 5 jaar ervaring in het hoger onderwijs en/of in het werkveld.


Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.


Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden zowel in het Nederlands als in het Engels om te kunnen communiceren met studenten van diverse culturen en achtergronden.

Je bent een enthousiaste lesgever en kan lesgeven aan grote groepen.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden


Wijze van solliciteren


Tot en met 11-8-2019 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Salarisschaal

Je wordt als contractuele gastprofessor tewerkgesteld voor 5,7 uur / week m.i.v. 16/09/2019 of aansluitend tot en met 15/09/2020.

Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.


Je ontvangt een brutoloon van 543,75 € per maand.


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.
Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt.
Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos.
Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert.
Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.
Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Opleiding: Beeldende Kunsten

Plaats van tewerkstelling: Campus Mutsaard, Mutsaardstraat 31, 2000 AntwerpenContactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Ria De Boodt, ria.deboodt@ap.be. Heb je vragen over de selectieprocedure of over administratieve aspecten van de functie, dan contacteer je de Directie Personeel (03 220 58 29), hrm@ap.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 11/08/2019

Datum interview: vanaf 26/08/2019

Indiensttreding: 16/09/2019