MC-OP-vac19-72 - gastprofessor onderzoeker - 75%
Betrekking
Functie:
Gastprofessor
Departement:
Management en Communicatie
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
75 %
Duur:
m.i.v. 1/10/2019 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als gastprofessor onderzoeker zorg je voornamelijk voor:


Als lid van het onderzoeksteam voer je projectmatig wetenschappelijk onderzoek uit binnen de PWO-projecten ALL Content, News For Youth en LAP!

Je staat samen met het onderzoeksteam o.a. in voor:- het actief deelnemen aan intern en extern overleg

- het Initiëren en uitwerken van literatuuronderzoek;

- het Initiëren en uitwerken van diepte-interviews;

- het Initiëren en uitwerken van inhoudsanalyse;

- het Initiëren en uitwerken van survey;

- het actief zoeken naar contacten in het kader van onderzoeksprojecten;

- het uitoefenen van wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksdaden;

- het valoriseren van onderzoeksresultaten;

- het deelnemen aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het mee uitschrijven van eventuele toekomstige projectvoorstellen;

Als gastprofessor begeleider studentenproject, bachelorproef (15%) ben je lid van het onderwijzend personeel en zorg je voornamelijk voor:

- het opzetten, uitwerken en begeleiden van een onderzoeks-studentenproject voor een externe opdrachtgever;

- het ondersteunen en begeleiden van bachelorproef en projectwerk;

- het ontwikkelen van competentie (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- het evalueren van studenten (en toezicht examens en feedback);

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- het deelnemen aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en).

Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur Sociale Wetenschappen of Communicatie Wetenschappen


Je hebt (bij voorkeur) minimum 3 jaar ervaring als onderzoeker in het (hoger) onderwijs en/of in het werkveld.

Je hebt bij voorkeur ervaring in communicatiewetenschappelijk en/of journalistiek onderzoek.


Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.


Je kan doelgericht  kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen je onderzoeksvaardigheden te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Je bent onderlegd in statistische methoden en programma's (SPSS en Excel).

Je hebt een goed inzicht in sampling, methodologieën en analyses. 


Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 18-8-2019 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt als gastprofessor tewerkgesteld voor 75% m.i.v. 1/10/2019 of aansluitend tot en met 30/09/2020. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502.

(meer informatie over het barema vind je op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502)

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. 

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Meistraat, Meistraat 5, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Koen Cornil , opleidingshoofd Communicatiemanagement en Journalistiek (03 220 55 41), koen.cornil@ap.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2019

Datum interview: vanaf 29/08/2019

Indiensttreding: 01/10/2019