WT-OP-vac19-47 - (praktijk)lector 3D modeling - 40%
Betrekking
Functie:
(Praktijk)lector
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
40%
Duur:
m.i.v. 16/09/2019 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.Als (praktijk)lector 3D modeling zorg je voornamelijk voor:

- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten zoals Advanced 3D modeling en afstudeerbegeleiding (POP5, Stage 6 en Bachelorproef 6);

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- het actief zoeken naar contacten in het kader van onderzoeksprojecten;

- het initiëren of uitwerken van onderzoeksprojecten;

- het uitoefenen van wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksdaden in het kader van het onderzoeksproject 'Wat kost een gebaar?', een onderzoek dat zich richt op de kost om een generisch 3D model te bouwen en te animeren;

- het valoriseren van onderzoeksresultaten;

- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- de evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het ondersteunen en begeleiden van bachelorproef en projectwerk;

- het begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen.


Profiel

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, bij voorkeur in Beeldende kunsten, Audiovisuele Kunsten of Productontwikkeling, kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, bij voorkeur in Digital Arts en Entertainment, Multimedia en Communicatietechnologie, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 3 jaar ervaring in het werkveld als 3D modeler, 3D animator of 3D generalist.

Ervaring in het (hoger)onderwijs is een pluspunt.

Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied.

Je hebt aantoonbare relevante ervaring met betrekking tot de leerinhoud van de onderwijsactiviteiten (zie omschrijving opdracht) en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Je hebt (ruime) ervaring in 3D modeling, animatie, texturing, belichting, het gebruik van 3D camera’s en rendering in het programma Maxon Cinema 4D.

Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je kan de voornaamste principes in 3D animatie en modeling op een duidelijke en enthousiaste wijze toelichten aan een groep studenten.

Je kan duidelijk en gestructureerd lesmateriaal ontwerpen die studenten kunnen raadplegen.

Je kan 3D opdrachten opstellen die relevant zijn voor huidige visuele communicatiedoeleinden.

Je kan studenten in groep en individueel begeleiden in hun creatief en technisch ontwerpproces.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.


Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 18-8-2019 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 30% m.i.v. 16/09/2019 of aansluitend tot en met 20/09/2020. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Daarnaast word je aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 10% m.i.v. 16/09/2019 of aansluitend tot en met 20/09/2020. (of terugkeer titularis)

Je ontvangt een loon op basis van je diploma nl. barema 502 bij aanstelling als lector (masterdiploma) of barema 316 bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma).

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Opleiding: Opleiding Grafische en Digitale Media

Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Esthel Van der Meulen, opleidingshoofd Grafische en Digitale Media (03 220 33 53), esthel.vandermeulen@ap.be.

Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2019

Datum interview: vanaf 26/8/2019

Indiensttreding: 16/9/2019 of aansluitend