KA-OP-vac19-005 - Praktijkassistent AOA Grafisch Ontwerp - 50%
Betrekking
Functie:
Praktijkassistent - AOA
Departement:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
50%
Duur:
m.i.v.16/09/2019 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je de verantwoordelijkheid krijgen voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.


Als praktijkassistent AOA Grafisch Ontwerp (Typografie) zorg je voornamelijk voor:

- het voorbereiden, aansturen, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten binnen de leerlijn Typografie

- opleidingsonderdelen:

Typografie 1: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=116312&b=5&c=1;

Typografie 2: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=116321&b=5&c=1;

en/of Typografie 3: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=116324&b=5&c=1

- het voorbereiden en begeleiden van de colleges, ontwerpopdrachten, workshops en andere praktijkoefeningen binnen de voornoemde opleidingsonderdelen;

- het uitvoeren van aanvullende onderwijsactiviteiten;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie- en loopbaanbegeleiding;

- deelname aan (onder andere vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- het evalueren van studenten (jury en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal;

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- deelname aan alle vergaderingen rond deze opdrachten);

- het opzetten van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de hogeschool;

- het initiëren of uitwerken van projecten;

- het uitoefenen van activiteiten die gerelateerd zijn aan de artistieke praxis;

- het uitvoeren van projecten met studenten voor externe opdrachtgevers;

- het begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen;

- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van kwaliteitsontwikkeling, -evaluatie e.d.;

- deelname aan de organisatie en/of communicatie van de afstudeerrichting.


Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig, bij voorkeur master in de Beeldende Kunsten.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het hoger kunstonderwijs en/of in het werkveld. Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in het werkveld, het hoger kunstonderwijs en het onderzoek in de kunsten. Je bent zelf actief als grafisch ontwerper met klemtoon op typografie, en kan een uitgebreid en vernieuwend portfolio voorleggen.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.


Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. Je bent een enthousiaste lesgever. Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.


Toelatingsvoorwaarden


Wijze van solliciteren


Tot en met 11-8-2019 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV met daarin een beknopt digitaal portfolio of verwijzing naar een online portfolio, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.


Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding


De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant ambt (vervangingsopdracht) voor 50% met ingang van 16/09/2019 of aansluitend tot en met 20/09/2020 (of terugkeer titularis).

Je ontvangt een loon op basis van barema 508. (meer informatie over het barema vind je op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=508)


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.


Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Opleiding: Opleiding Beeldende Kunsten

Plaats van tewerkstelling: Campus Mutsaard, Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Mariella Devos, opleidingshoofd Toegepaste Kunsten (03 213 71 40), mariella.devos@ap.be. Heb je vragen over de selectieprocedure of over administratieve aspecten van de functie, dan contacteer je de Directie Personeel (03 220 58 29), hrm@ap.be.

Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 11/08/2019

Datum interview: vanaf 26/08/2019

Indiensttreding: 16/09/2019