OND-ATP-vac19-07 - Stafmedewerker onderwijsondersteuning - 50%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Onderwijs en Onderzoek
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 1 september 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2019.
Details

Taakomschrijving

Je werkt onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd onderwijsontwikkeling en- innovatie aan de didactische ontwikkeling in de hogeschool. Als onderwijskundige bied je ondersteuning aan lesgevers, opleidingshoofden en opleidingsteams op het gebied van onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing.

• Meer specifiek ondersteun je lesgevers bij het hanteren van didactische werkvormen, het uitwerken van onderwijsleermiddelen en het adequaat beoordelen van het leerproces en -product. Vanuit je ervaring in het begeleiden van processen selecteer je de meest passende ondersteuningsvorm.

• Je organiseert vorming, voorziet in informatiedeling, coacht, werkt projecten uit, etc.

• Door je constructieve houding help je de departementen en opleidingen op weg, enthousiasmeer en stimuleer je ze. Hierbij houd je voortdurend connectie met het ruimere kader (de hogeschool, de regelgeving, etc.) én de interne dynamieken in de departementen en opleidingen.

• Tot slot garandeer je een optimale dienstverlening door je kennis aangaande nationale en internationale onderwijsontwikkelingen te actualiseren. Je gaat daarbij op een positief-kritische manier om met nieuwe initiatieven op het gebied van kwaliteitsmanagement en onderwijskunde.

Profiel

• Je bezit een bachelordiploma met 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring of een masterdiploma, bij voorkeur in pedagogische wetenschappen of onderwijskunde.

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het hoger onderwijs en/of in het werkveld.

• Je hebt ervaring met het opstellen en begeleiden van workshops of hebt leservaring in het onderwijs.

• Je hebt ervaring met MS-softwarepakketten en beschikt over ICT-vaardigheden toegespitst op het onderwijs.

• Je beschikt over sterke didactische en (mondelinge en schriftelijke) communicatieve vaardigheden.

• Je kan zowel zelfstandig als in team werken.

• Je bent een passionele en ambitieuze medewerker, die anderen ook kan enthousiasmeren.

• Je beschikt over sterke organisatorische vaardigheden.

• Je werkt klantgericht, planmatig en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 18 augustus 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.


Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 50% m.i.v. 1 september 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2019 (of terugkeer titularis). Deze functie is mogelijk verlengbaar.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Pieter Depessemier, diensthoofd Onderwijsontwikkeling en - innovatie (03 220 57 77), pieter.depessemier@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2019

Datum interview: vanaf 21/08/2019

Indiensttreding: 1/09/2019