GW-OP-vac19-21 - Lector onderzoek Toegepaste Psychologie - 75%
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Gezondheid en Welzijn
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
75%
Duur:

5% m.i.v. 16/09/2019 of aansluitend tot en met 20/09/2020.
15% m.i.v. 16/09/2019 of aansluitend tot en met 20/09/2020 (of terugkeer titularis).
55% m.i.v. 16/09/2019 of aansluitend tot en met 20/09/2020.

Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.


Als lector onderzoek Toegepaste Psychologie zorg je voornamelijk voor:


- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten, zoals: Exploratiestage; Psychodiagnostische methoden 2; Projectwerk; Preventie en educatie;

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie- en loopbaanbegeleiding;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- de evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal;

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- het actief zoeken naar contacten in het kader van onderzoeksprojecten;

- het initiëren of uitwerken van onderzoeksprojecten;

- het uitoefenen van wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksdaden binnen het project "weerbare kunstenaars" en dit voor 55%;

- het valoriseren van onderzoeksresultaten;

- het ondersteunen en begeleiden van bachelorproef en projectwerk;

- het begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en), o.a. vak- en opleidingsgerichte vergaderingen en bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.


Informatie rond het project: "weerbare kunstenaars": Het doel van dit project is het ontwikkelen van een preventieprogramma dat de weerbaarheid bij podiumkunstenaars moet verhogen.
Profiel


Je bent in het bezit van een masterdiploma in de psychologie.

Een bachelor- of masterdiploma in de podiumkunsten (dans, drama, muziek) vormt een meerwaarde.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt bij voorkeur 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Je hebt ruimte ervaring met psychodiagnostiek en preventief werken. Je hebt sterke voeling met/ervaring binnen de podiumkunsten (dans, drama, muziek).

Je hebt ervaring met (praktijkgericht) en kwalitatief wetenschappelijk onderzoek.

Je hebt bij voorkeur ervaring met het geven van stagebegeleiding en supervisie.


Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Je bent flexibel en bereid te werken tot 22u.
Toelatingsvoorwaarden


Wijze van solliciteren

Tot en met 18-8-2019 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.


Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 5% m.i.v. 16/09/2019 of aansluitend tot en met 20/09/2020. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Daarnaast word je aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 15% m.i.v. 16/09/2019 of aansluitend tot en met 20/09/2020. (of terugkeer titularis).

Daarnaast word je aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 55% m.i.v. 16/09/2019 of aansluitend tot en met 20/09/2020. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen t.e.m. maximum 20 september 2023 (ingevolge goedkeuring project t.e.m. 20 september 2023).


Je ontvangt een loon op basis van barema 502.


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.


Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.


Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Opleiding: Opleiding Toegepaste Psychologie

Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Elisah D'Hooge, Opleidingshoofd Toegepaste Psychologie (03 220 32 78), elisah.dhooge@ap.be.

Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2019

Datum interview: vanaf 21/08/2019

Indiensttreding: 16/09/2019 of aansluitend