ADI-ATP-vac19-05 - Stafmedewerker kwaliteitsmonitoring - 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Diensten Algemeen Directeur
Aanstelling:
Contractueel (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
zo snel mogelijk te starten en t.e.m. 31 december 2019.

Kandideren t.e.m.: Deze vacature blijft open voor sollicitaties totdat er een geschikte kandidaat gevonden is.
Interview: binnen 2 weken na sollicitatie.
Datum indiensttreding: zo snel mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Ben jij iemand die voeling heeft met het hoger onderwijs? Wil je graag meewerken aan het versterken en verbeteren van de kwaliteit van onze graduaatsopleidingen? En voel jij je warm worden van de visie, missie en waarden van de AP Hogeschool? Lees dan zeker verder, want dan is deze job mogelijk iets voor jou.


In deze functie werk je, onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd Kwaliteit, Planning en Organisatie. Als stafmedewerker draag je bij aan de verdere groei en ontwikkeling van de hogeschool via het opzetten van een geharmoniseerd systematiek voor kwaliteitsmonitoring en –evaluatie van onze graduaatsopleidingen.

• Je bent het aanspreekpunt voor de kwaliteitsmonitoring en -evaluatie van de graduaatsopleidingen binnen de AP Hogeschool en voor externe belanghebbenden.

• Je bent verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen, uitwerken en implementeren van processen, procedures, documenten en richtlijnen voor de kwaliteitsmonitoring en evaluatie van de graduaatsopleidingen van de AP Hogeschool.

• Je werkt verder aan de ontwikkeling van de nodige monitoring- en evaluatietools (bevragingen, evaluatieformulieren, databank,…) en feedbackkanalen (schriftelijke rapportering, mondelingen terugkoppeling, …), beheert deze, en draagt zo bij aan de kwaliteitsontwikkeling en –cultuur binnen de graduaatsopleidingen.

Profiel

• Je bezit een bachelordiploma met min. 5 jaar relevante of gelijkwaardige ervaring, of een masterdiploma.

• Je hebt (bij voorkeur) ervaring in het werkveld en/of ervaring met het Hoger (Beroeps)Onderwijs.

• Je hebt kennis van kwaliteitsmanagement.

• Je hebt notie van projectmanagement en werkt planmatig.

• Je hebt een goede kennis van Microsoft Office-programma’s.

Je beschikt over de volgende competenties:

• analytisch en kritisch; je bent goed in het analyseren van data en informatie en kijkt kritisch naar processen en kan dit vertalen in mogelijke verbetertrajecten.

• planmatig; plannen en coördineren zit in je bloed. Je ontwikkelt samen met je collega's van de dienst Kwaliteit, Planning en Organisatie een geharmoniseerd systematiek voor kwaliteitsmonitoring en –evaluatie van de graduaatsopleidingen.

• communicatief; je bent een stevige gesprekspartner die informatie vanuit diverse bronnen kan doorgronden, kan luisteren naar alle betrokkenen en ook zelf helder communiceert. Daarnaast ben je een bruggenbouwer en netwerker. Je bouwt en onderhoudt zowel intern als extern een stevig netwerk uit waardoor je draagvlak creëert. Hierbij ben je open waar het kan en discreet waar het moet, integer, creatief en kwaliteitsgericht.

• samenwerken; je bent een echte teamspeler die ideeën en opvattingen op een open manier deelt met anderen en hen ertoe uitnodigt hetzelfde te doen, maar je kan zelfstandig je doelen bepalen.

• betrouwbaar en respectvol; je handelt consequent en integer. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.

• flexibel en stressbestendig; omgaan met veranderende omgevingen, weerstand en deadlines schrikt jou niet af.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt tijdelijk contractueel tewerkgesteld voor 100% t.e.m. 31-12-2019 (of terugkeer titularis).

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Kandideren t.e.m.: Deze vacature blijft open voor sollicitaties totdat er een geschikte kandidaat gevonden is.

Interview: binnen 2 weken na sollicitatie.

Datum indiensttreding: zo snel mogelijk.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Liene Geeraerts, diensthoofd Kwaliteit, Planning en Organisatie (03 220 54 23 ), liene.geeraerts@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 1/01/9999

Datum interview: binnen 2 weken na sollicitatie.

Indiensttreding: zo snel mogelijk.