OND-ATP-vac19-05 - Stafmedewerker didactische ondersteuning
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Onderwijs en Onderzoek
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80%
Duur:
m.i.v. 15 april 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2019.
Details

Taakomschrijving

Je werkt onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd onderwijsontwikkeling en- innovatie aan de ontwikkeling en de implementatie van het digitale leerplatform. Daarnaast begeleid je als deskundige de lesgevers bij hun didactische ontwikkeling. Meer specifiek ondersteun je lesgevers bij het hanteren van didactische werkvormen (zowel contact- als gecombineerd onderwijs), het uitwerken van onderwijsleermiddelen en het adequaat beoordelen van het leerproces en -product.

Je staat onder andere in voor:

• het faciliteren van de besluitvorming m.b.t. het lesgeven en het gebruik van de digitale toets- en leeromgeving. Je vertaalt de visie van AP Hogeschool m.b.t. didactiek en digitaal leren naar concrete methodieken.

• onderzoek naar de mogelijkheden en methodieken voor het gebruik van (digitale) leer- en toetsmiddelen in het onderwijs. Je begeleidt lesgevers bij de implementatie ervan.

• het ontwikkelen en het actualiseren van processen, procedures, documenten en richtlijnen. Zo zorg je voor het uitschrijven van handleidingen, het opmaken van (video-)tutorials en het documenteren van de verschillende opdrachten. Daarnaast volg je de digitale examens op aan de hand van het Moodle platform.

• het fungeren als aanspreekpunt voor didactiek en digitaal leren en het geven van vorming/informatie. Je verzamelt de feedback van lesgevers. Je zorgt voor de voorbereiding en het geven van workshops. Je ondersteunt lesgevers hands-on in de toepassing van het lesgeven en het gebruik van de digitale toets- en leeromgeving. Je verzamelt best practices en draagt deze uit naar de lesgevers.

• het volgen van de evoluties en ontwikkelingen met betrekking tot didactiek en e-learning, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving.

Profiel

• Je bezit een bachelordiploma met 5 jaar relevante ervaring of een masterdiploma.

• Ervaring in het hoger onderwijs is een meerwaarde.

• Je kan vlot overweg met de laatste ICT-toepassingen, waaronder MS Office (Excel) en leerplatformen.

• Je hebt ervaring in het opstellen en begeleiden van workshops of je hebt leservaring in het onderwijs of de educatieve sector.

• Je bent gebeten door e-learning.

• Je hebt (bij voorkeur) ervaring met projectmatig werken.• Je werkt klantgericht, nauwkeurig, planmatig en resultaatgericht.

• Je bent een stevige gesprekspartner die anderen weet te overtuigen en mee kan nemen in veranderingen.

• Je kan zowel zelfstandig als in team werken.

• Je bent nieuwsgierig naar nieuwe technologie.

• Je werkt methodologisch en bewaakt overzicht.

• Je denkt vanuit het perspectief van een eindgebruiker.


Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 31 maart 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van


toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 80% m.i.v. 15 april 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2019 (of terugkeer titularis).


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag


op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Pieter Depessemier, diensthoofd Onderwijsontwikkeling en -innovatie (03 220 57 77 ),  pieter.depessemier@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/03/2019

Datum interview: vanaf 4/04/2019

Indiensttreding: 15/04/2019 of aansluitend