OND-vac19-02 - Onderzoeker KYSS-GESS
Betrekking
Functie:
Onderzoeker
Departement:
Directie Onderwijs en Onderzoek
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
80%
Duur:
m.i.v. 4-03-2019 of aansluitend t.e.m. 31-12-2019.
Details

Taakomschrijving

Als senior onderzoeker draag je zorg voor coördineren en uitvoeren van onderwijskundig en arbeidsmarktgericht onderzoek.

Je staat hoofdzakelijk in voor:

• het leiden en uitvoeren van onderzoekstaken in het kader van het ESF-project ‘KYSS: Kick-start Your SoftSkills’ (meer info: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/TPI-1434).

• het internationale luik van dit project met een Bulgaarse Partner, heeft als projectnaam ‘GESS: Genericand Entrepreneurial Soft Skills’ (meer info: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/TCA-2615).

• het uitschrijven van nieuwe onderzoeksprojecten, o.a. rond leercompetenties, motivatie en arbeidsattitudes.

• het opnemen van dienstverlenende taken en disseminatietaken vanuit de onderzoeksprojecten waaraanje meewerkt.

Je maakt deel uit van de cel Onderwijsonderzoek van de AP Hogeschool. Deze cel voert, in nauwe samenwerking met de dienst Onderwijsontwikkeling en –innovatie, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit ten behoeve van de hogeschool. Expertisegebieden van de cel zijn onder meer: 21st century skills, teacher design teams, leerstrategieën en studiemotivatie, werkplekleren, …

Profiel

• Je bezit een masterdiploma of een doctoraat, bij voorkeur m.b.t. pedagogische wetenschappen,psychologie, onderwijskunde, opleidingswetenschappen of onderwijswetenschappen.

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring als onderzoeker.• Je kunt zelfstandig en in team onderzoekswerk opzetten en uitvoeren en de verkregen data correct rapporteren.

• Als all round onderzoeker ben je vertrouwd met kwantitatief en kwalitatief onderzoek, bij voorkeur ook met ontwerpgericht onderzoek.

• Concrete taken betreffen ook validerings- en normeringsonderzoek, het aansturen van ontwerpgericht onderzoek en het opzetten en verwerken van focusgroepen.

• Je bent analytisch ingesteld en werkt nauwkeurig.

• Je maakt vlot de vertaalslag vanuit theoretisch onderzoek naar de praktijk.

• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en presentatievaardigheden; je hebt een vlotte penen uitstekende rapporteringscompetenties (ook in het Engels).

• Je beheerst de courante softwarepakketten, alsook bij voorbeeld SPSS, SAS of R en Nvivo.

• Je hebt een positieve, oplossingsgerichte houding.

• Je beschikt over een grote verantwoordelijkheidszin.

• Je bent een loyale teamworker, flexibel, ondernemend, en proactief.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 24-02-2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt tijdelijk contractueel tewerkgesteld voor 80% m.i.v. 4-03-2019 of aansluitend t.e.m. 31-12-2019.

Je ontvangt loon op basis van barema 502. Je vindt de barema’s terug via de volgende link: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502#

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Pieter Depessemier, diensthoofd onderwijsontwikkeling en –innovatie (03 220 57 77), pieter.depessemier@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 24/02/2019

Datum interview: vanaf 27/02/2019

Indiensttreding: 4/03/2019 of aansluitend