ABE-ATP-vac19-06 - Pers en corporate communicatie
Betrekking
Functie:
/
Departement:
Algemeen beheerder
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
statutair tijdelijk vacant t.e.m. 31 december 2019 (verlengbaar).

Kandideren tot en met: deze vacature blijft open voor sollicitaties totdat er een geschikte kandidaat gevonden is.
Interview (vanaf): binnen 2 weken na sollicitatie
Datum indiensttreding: zo snel mogelijk
Details

Taakomschrijving

Geloof je in de kracht van het woord? Voel je het persbloed door je aderen stromen wanneer je een nieuwtje verneemt? En voel jij je warm worden van de visie, missie en waarden van de AP Hogeschool? Heb je ervaring in pers, woordvoerderschap, corporate communicatie en crisiscommunicatie? Lees dan zeker verder, want dan is deze job mogelijk iets voor jou. In deze functie werk je, onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd marketing & communicatie én in zeer nauwe relatie met de algemeen directeur, aan de groei en ontwikkeling van de hogeschool via het opzetten, uitvoeren en evalueren van een reactief en proactief persbeleid, dat jij perfect weet te stroomlijnen met de interne en externe communicatie.

Je staat onder andere in voor:

• het reactief en proactief persbeleid van de hogeschool (AP Hogeschool bestaat uit vier departementen (Gezondheid en Welzijn, Onderwijs en Training, Wetenschap en Techniek en Management en Communicatie) en de twee Schools of Arts: Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en Koninklijk Conservatorium Antwerpen).

• afstemming met de algemeen directeur, algemeen beheerder en andere interne stakeholders om tot de juiste conclusies te komen omtrent ‘wie/wat/hoe’ de boodschap naar de pers gebracht wordt, adviseert hen daarin en bereidt voor hoe zij of jij zelf de pers te woord staan.

• voorbereiding van o.a. presentaties, speeches, panelgesprekken over allerhande maatschappelijke en/of hogeschoolthema’s voor de algemeen directeur en de algemeen beheerder, waarbij je een inhoudelijk sterk verhaal op een zeer wervende en inspirerende manier kunt klaarstomen.

• Je brengt het verhaal van de AP Hogeschool – haar opleidingen, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en beoefening en ontwikkeling van de kunsten – intern en extern onder de aandacht.

• Je beantwoordt op een snelle en accurate manier de vragen van journalisten (geschreven pers, radio, tv).

• Je ziet en creëert opportuniteiten om ook proactief naar pers te stappen, via je eigen relaties en contacten, persberichten en eventueel conferenties.

• Je legt de link naar interne communicatie enerzijds en marketing anderzijds. Je zorgt ervoor dat ook het personeel tijdig en accuraat op de hoogte is van belangrijke informatie. En je ziet pers niet alleen als communicatievorm, maar ook als marketinginstrument. Je werkt hiervoor een plan uit en coördineert de uitwerking ervan met de verschillende stakeholders (experten en communicatie-experts zoals de webmaster en de social mediaverantwoordelijke).

• Je verzorgt eventuele crisiscommunicatie, zowel intern als extern. Je adviseert het bestuur en fungeert waar nodig als woordvoerder voor de AP Hogeschool.

• Je fungeert als contactpersoon en je ontwikkelt een breed netwerk met zowel interne als externe experten en stakeholders.

• Je zorgt ervoor dat de persactiviteiten intern gekend zijn en ziet erop toe dat ze waar relevant tijdig en goed vertaald worden in andere externe kanalen zoals website en social media.

• Je staat – in meer persluwe momenten - in voor overkoepelende - interne of externe- marketing- & communicatieprojecten.

Profiel

• Je bezit een bachelordiploma met 5 jaar aantoonbare ervaring in pers, woordvoering en proactief persbeleid. Of een masterdiploma met voldoende affiniteit in perscommunicatie en woordvoering.

• Je bouwt een zeer sterke vertrouwensrelatie uit met de algemeen directeur met wie je rechtstreeks in korte lijn werkt aan specifieke (pers)dossiers. Ook met de algemeen beheerder en directeurs/departementshoofden initieer en onderhoud je nauw contact.

• Woordvoerderschap is geen ‘nine to five’ job, je bent dan ook 's avonds, in het weekend en op feestdagen bereikbaar voor dringende vragen en oproepen.

• Je hebt een vlotte pen waarmee je juiste, doch vlotte en inspirerende teksten kunt schrijven op basis van je eigen informatiezoektocht en analyses.

• Je bent een stevige gesprekspartner die snel informatie kan doorgronden, een doordachte knoop kan doorhakken en ook anderen daarvan weet te overtuigen en mobiliseren.

• Je hebt ervaring met pers binnen marketing en hebt minstens notie van begrippen als content en inbound marketing, conversie, leads, SEO en social advertising.

• Je spreekt en schrijft vlot in het Engels en hebt ook Frans onder de knie.

Je beschikt over de volgende competenties:

integreren, d.w.z. dat je analytisch ingesteld bent en uiteenlopende, soms moeilijk te vergaren informatie kan verwerken tot inzichten die je vervolgens vertaalt in persacties en corporate communicatie.

organiseren, d.w.z. een strategie of operationele beleidslijn vertalen naar concrete acties, initiatieven en informatie.

adviseren en dienstverlenend optreden, d.w.z. het management, diensthoofd marketing & communicatie en interne experten en collega's gericht advies geven naar pers- en corporate communicatiestrategie. Je treedt regelmatig in overleg en wisselt de nodige informatie uit. Je spot daarin ook proactief opportuniteiten. Je bent een rasechte netwerker zodat je zowel intern als extern een stevig netwerk uitbouwt en onderhoudt. Hierbij ben je communicatief, open waar het kan en discreet waar het moet, integer, creatief en kwaliteitsgericht.

betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.

vernieuwen, d.w.z. ideeën aanbrengen die niet voortvloeien uit bestaande processen maar die innovatief zijn. Je volgt de actual

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% tot en met 31 december 2019. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt als bachelor een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 – B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 – B22) van de AP Hogeschool.

Je ontvangt als master een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool.

Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Kandideren tot en met: deze vacature blijft open voor sollicitaties totdat er een geschikte kandidaat gevonden is.

Interview (vanaf): binnen 2 weken na sollicitatie

Datum indiensttreding: zo snel mogelijkPlaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Ariane Van Houdt, Diensthoofd marketingcommunicatie (03 220 33 18), ariane.vanhoudt@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 1/01/2999

Datum interview: binnen 2 weken na sollicitatie

Indiensttreding: zo snel mogelijk