ABE-ATP-vac19-05 - Adviseur communicatie
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Algemeen beheerder
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 maart 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2019.
Details

Taakomschrijving

Wij zijn op zoek naar een ervaren en enthousiaste communicatieadviseur met ‘can do’-mentaliteit om de communicatiedienst van AP Hogeschool te versterken. Je werkt, onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd marketingcommunicatie, aan de groei en ontwikkeling van de hogeschool via het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van hogeschoolbrede of specifieke projecten, campagnes en events.

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de communicatie-activiteiten (zoals social media, website, infomomenten, events, drukwerk, interne communicatie) die verdeeld zijn over een aantal communicatiecollega’s. Je helpt de briefings van de marketeers omzetten naar acties die op mekaar zijn afgestemd en zorgt ervoor dat jezelf en/of de andere communicatiecollega’s weten wat er van hen verwacht wordt om de acties zo doeltreffend en efficiënt mogelijk te realiseren. En je werkt nauw samen met de persverantwoordelijke voor wederzijdse kruisbestuivingen en crossmediale aanpak.

Daarnaast zorg je ook zelf actief voor de uitwerking van communicatie-acties met focus op newsletters, Instagram en andere social media, website, …

Tot slot ben je projectleider voor het project content en inbound marketing en werk je actief aan optimalisaties van de communicatie(kanalen) naar onze doelgroepen.

Je staat onder andere in voor:

• de uitwerking van marketing- en communicatieplannen binnen de algemene communicatiestrategie;

• de coördinatie van de acties die nodig zijn om deze plannen te realiseren met de collega-experten die instaan voor drukwerk/interne communicatie, beurzen, events, infomomenten, newsletters, e.d.

• het fungeren als SPOC voor communicatie-acties en content sharing voor de marketers en het beheer van de flow erachter;

• het ontwikkelen, coördineren, uitwerken en evalueren van communicatie-acties waarbij de focus op het uitwerken ligt van social media en website;

• de optimalisatie van de communicatie van AP hogeschool. Je volgt hiervoor de evoluties binnen marketing, (jongeren) communicatie en digitale technologieën, en je neemt ook initiatieven om de huidige aanpak en werking te vernieuwen en verbeteren;

• het overleg met de communicatie ankers van de departementen en schools of arts in het kader van de uitwerking van de marketing- en communicatieplannen.

Profiel

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in marketing of communicatie.

• Je hebt bij voorkeur minstens 5 jaar relevante ervaring.

• Je hebt ervaring met projectwerking en coördinatie: je weet dat een overzichtelijke briefing en planning het begin is van een geslaagd project, ziet synergiën tussen acties en bent in staat om deze acties te coördineren tot een geïntegreerd plan.

• Samenwerken zit in je DNA en je hebt de maturiteit verworven om met diverse collega’s samen te werken. Dat kan je in deze functie goed gebruiken, want je werkt zeer nauw samen met de marketers, de communicatiecollega’s en externe partners.

• Je bent mee met digitale marketing. Je weet hoe je content en inbound marketing aanpakt, hoe marketing automation werkt, wat tot de beste conversie leidt, SEO/SEA kent geen geheimen en je kent alle mogelijkheden van social advertising.

• Je bezit de benodigde courante ICT-vaardigheden waaronder Microsoft Office-toepassingen, een grondige kennis van social/google advertising, SEO, video marketing, websitebeheer (drupal, e.a.) en hebt een basiskennis grafisch design waarmee je collega’s en externe partijen goed kunt briefen en aansturen.

• Je hebt een goede kennis van het Engels.

Je beschikt over de volgende competenties:

• vernieuwen, d.w.z. ideeën aanbrengen die niet voortvloeien uit bestaande processen maar die innovatief zijn.

• integreren, d.w.z. dat je analytisch ingesteld bent en uiteenlopende, soms moeilijk te vergaren informatie kan verwerken tot inzichten die je vervolgens vertaalt in je communicatie- en marketingplan en concreet maakt in campagnes en acties.

• organiseren, d.w.z. een strategie of operationele beleidslijn vertalen naar concrete projectplannen.

• adviseren en dienstverlenend optreden, d.w.z. collega's en externe partners gericht advies geven o.b.v. hun behoeften en eigen marketing- en communicatiekennis. Je treedt regelmatig in overleg en wisselt de nodige informatie uit.

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen.

• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten van de communicatiedienst en de gehele hogeschool.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 27 januari 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een praktische proef (vanaf 31-01-2019) en aansluitend voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1 maart 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2019. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Ariane Van Houdt, Diensthoofd marketingcommunicatie (03 220 33 18), ariane.vanhoudt@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 27/01/2019

Datum interview: vanaf 4/02/2019

Indiensttreding: 1/03/2019 of aansluitend